Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Federale regering mist opnieuw kans om structureel te hervormen

Federale regering mist opnieuw kans om structureel te hervormen

  • 30/03/2023

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, beschouwt het akkoord over de federale begrotingscontrole als een gemiste kans voor verdere hervormingen. De federale regering doet een kleine extra inspanning om de overheidsuitgaven onder controle te houden maar dit is veel te weinig als aanzet naar een structurele sanering van de overheidsfinanciën. Van echte hervormingen is geen sprake. Nochtans kunnen enkel diepgaande hervormingen onze begroting weer structureel op het pad naar een evenwicht brengen.

“Er wordt wat bespaard, maar niet hervormd. Het zijn daarenboven de bedrijven die – opnieuw – de grootste nieuwe lasten te slikken krijgen: de verhoging van de investeringsaftrek wordt uitgesteld, de minimumbelasting voor multinationals wordt maximaal verhoogd, de voordelige regeling voor de eerste aanwervingen wordt ingesnoerd. De federale regering mist opnieuw een kans om structureel te hervormen. De rekening wordt gewoon doorgeschoven naar de bedrijven. Men vergeet dat de bedrijven nog volop herstellen van de coronacrisis, de energiecrisis en de inflatiecrisis met de automatische koppeling van de lonen aan de index als een molensteen rond de nek van de ondernemingen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

_______________________________________________________________________________________________

Lees ook onze reactie in de pers 

Contactpersoon

imu - vzw - Altez
Proximus