Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Federale onderhandelingen: tijd om bruggen te bouwen

Federale onderhandelingen: tijd om bruggen te bouwen

  • 15/01/2020

Tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vorige week maandag hebben we duidelijke boodschappen gegeven voor de federale coalitieonderhandelingen. Er moet een volwaardige regering komen die inzet op investeringen, groei en jobs, want zonder ondernemingen geen tewerkstelling en zonder tewerkstelling geen sociale zekerheid. Simultaan moet de regionalisering van de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg voorbereid worden tegen 2024. 

  • Er zal veel politieke energie nodig zijn om tot een sterk federaal regeerakkoord te komen.
  • Daar zijn drie redenen voor: de budgettaire uitdagingen, de grote verschillen in visies en de nood aan coherentie met andere beleidsniveaus.
  • De gewesten moeten de hefbomen in handen krijgen van het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg.

We hebben nood aan een sterk federaal regeerakkoord, dus geen noodregering of zakenkabinet. We roepen de federale onderhandelaars op om het politieke stratego achterwege te laten en bruggen te bouwen, want er zal veel politieke energie nodig zijn om tot dat sterk regeerakkoord te komen. 

Immense uitdagingen

Ten eerste zijn de budgettaire uitdagingen immers immens: het overheidstekort is al groot en riskeert door de vergrijzing snel verder op te lopen. Ten tweede zal men, in elke mogelijke coalitie, grote verschillen in inhoudelijke visies moeten overbruggen. Ten derde zal men coherent moeten werken met het regionale beleid van Vlaanderen, Wallonië en Brussel omdat veel uitdagingen (bijv. arbeidsmarkt, klimaat,…) op beide beleidsniveaus impact hebben.

De onderhandelaars moeten ook de nood aan een nieuw initiatief inzake staatshervorming onderkennen. In haar huidige vorm met versnipperde bevoegdheden en inefficiënte besluitvormingsprocessen, is er duidelijk iets mis in de machinekamer van België.
We presteren daardoor onder ons potentieel, zowel inzake jobcreatie als groei en welvaart. Om de sputterende motor terug te laten aanslaan, hebben Vlaanderen, Brussel en Wallonië ander gereedschap nodig. 

“We roepen de federale onderhandelaars op om het politieke stratego achterwege te laten.”

Niko Demeester

Staatshervorming

Net daarom verzetten we ons tegen federale maatregelen die de Vlaamse ambitie en het beleid voor meer tewerkstelling, meer loon naar werken en een goed draaiende economie zouden ondermijnen. Daarom bepleiten wij dat de gewesten de hefbomen in handen krijgen van het arbeidsmarktbeleid en de gezondheidszorg. Twee beleidsdomeinen waar de uitdagingen voor de gewesten net zo verschillend zijn als de bevoegdheden versnipperd. 
Niet om de solidariteit te ondermijnen, wel om ze veilig te stellen en te vermijden dat solidariteit liefdadigheid wordt. 

Sterk en volwaardig regeerakkoord

Werk nu, in alle sereniteit en met een open vizier, een nieuw bouwplan uit voor de machinekamer van België na 2024, waarin efficiëntie en responsabilisering de solidariteit ondersteunen.

We trekken dus niet aan de alarmbel over het tempo waarin er een federale regering gevormd wordt. Er is jammer genoeg veel tijd verloren. Maar we verwachten wel dat er vanaf nu ernstig werk wordt gemaakt van een sterk én volwaardig regeerakkoord met investeringen, groei en jobs, en met een stevige sociale zekerheid die iedereen bescherming biedt.

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel