Skip to main content
  • Nieuws
  • Fast Forward Flanders - Sprinten richting top

Fast Forward Flanders - Sprinten richting top

  • 03/01/2020

De Vlaamse regering wil zich meten met het noorden. Daarvoor zal politiek ondernemerschap nodig zijn: de regering moet haar ambitie vertalen in concrete, meetbare doelstellingen en actieplannen, net zoals onze ondernemingen dat doen. Begin oktober stak Voka de regering een handje toe door concrete cijfers en doelstellingen naar voren te schuiven. Daarmee wil Voka de regering een spiegel voorhouden. 

Voka heeft 10 doelstellingen naar voren geschoven die belangrijk zijn voor onze ondernemingen, en vervolgens gekeken naar de inspanningen die nodig zijn om het gemiddelde te halen van de Scandinavische landen, Nederland en Zwitserland. Bij die 10 doelstellingen onder andere een hogere tewerkstellingsgraad of minder files, maar ook zaken zoals meer gebruikers van digitale overheidsdiensten. 

Voka geeft de inspanning mee die nodig zijn om de referentielanden bij te benen. Om dat referentieniveau te halen, is duidelijk al een serieuze versnelling nodig. Daarnaast toont Voka ook de top, het beste land van Europa, want uiteindelijk moeten we er naar durven streven de beste te zijn. De Vlaamse regering staat voor een marathon van 5 jaar, maar zal duidelijk toch heel wat tussensprints moeten inlassen.

Voka verzamelde alle doelstellingen en cijfers op www.fastforwardflanders.be. Om ook de tussensprints te vergemakkelijken hebben we ze verfijnd met deelindicatoren en concrete aanbevelingen.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez