Skip to main content
  • Nieuws
  • Fast Forward Flanders - 5x voluit voor innovatie

Fast Forward Flanders - 5x voluit voor innovatie

  • 29/01/2020

Vlaanderen staat gekend als en sterke innovator, maar we zijn nog altijd geen leider. Nochtans zouden we als kleine open economie de lat voor onszelf best hoog mogen leggen. Voka stelde in zijn verkiezingsmemorandum als ambitie om tegen 2025 tot de Europese top 3 te behoren, en op wereldvlak tot de top 5. Hoe kunnen we dat bereiken? Johan Guldix, senior adviseur innovatie en ondernemen van Voka, doet vijf aanbevelingen.

1. Bouw het Flanders Future Techfund uit

Dit is een fonds voor toptechnologie dat de Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters in staat moet stellen om de nieuw ontwikkelde technologieën breder in te zetten en sneller naar de markt te laten doorstromen. 

Johan Guldix:"Dit investeringsfonds moet onderzoekers helpen hun technologieën breder in te zetten. Vaak zie je dat uitvinders een nieuwe technologie ontwikkelen met het oog op één bepaalde toepassing omdat de middelen voor meerdere ontbreken. Vaak stopt het dan daar, terwijl de onderliggende technologie misschien ook in andere domeinen haar nut zou kunnen bewijzen. Op dat vlak laten we vele kansen onbenut."

2. Verhoog de impact van het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van de hogescholen

Johan Guldix: "Naast in de bedrijven, onderzoeksinstellingen en aan de universiteiten gebeurt er ook heel wat onderzoek aan de hogescholen, zij het meer praktijkgericht. Maar dat krijgt onvoldoende aandacht. Het werk van de hogeschool zou meer moeten doorstromen naar de kmo's. We moeten stimuleren dat hogescholen en kmo's elkaar kunnen ontmoeten in een ecosysteem waar kennis, ervaringen en noden worden uitgewisseld. Zo kunnen de kmo's gebruik maken van de kennis van de hogescholen, en zo kunnen de hogescholen nog vraaggerichter aan onderzoek doen."

3. Versterk de wisselwerking tussen de kennisinstellingen en de Vlaamse industrie, met afstemming tussen clusters en strategische onderzoekscentra. 

4. Verhoog de ambitie voor interdisciplinair onderzoek

Johan Guldix: "Vandaag is de meerderheid van de uitvindingen vakoverschrijdend, dus is het logisch dat er binnen universiteiten, tussen vakgebieden en clusters meer kruisbestuiving plaatsvindt. De cluster energie werkt nu al met de cluster chemie samen, wat op termijn tot meer innovatieve toepassingen zou moeten leiden dan wanneer elk op zijn eigen eiland blijft. Ook ander sectoren en vakdomeinen zouden dat nog meer moeten doen."

5. Bouw aan excellente samenwerkingsverbanden en uitwisseling met de beste Europese en wereldwijde onderzoeksinstellingen.

Johan Guldix: "Europa heeft heel wat subsidie- en onderzoeksprogramma's lopen die we vanuit Vlaanderen wel gebruiken, maar nog onvoldoende. Ook hier moeten we meer kansen grijpen."

Tot slot benadrukt Johan Guldix dat er al heel wat gebeurt: zowel beleidsmatig als op het terrein: "Er zijn al heel wat stappen gezet, maar we staan nog maar aan het begin. We moeten alle initiatieven nu verder stimuleren zodat ze meer vliegkracht krijgen. De wereld uiten Vlaanderen staat immers ook niet stil."

Ontdek alle voorstellen van Fast Forward Flanders op www.fastforwardflanders.be.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez