Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • ‘Fast Forward Flanders’: 10 KPI’s waarmee Jambon I Vlaanderen echt naar de top brengt

‘Fast Forward Flanders’: 10 KPI’s waarmee Jambon I Vlaanderen echt naar de top brengt

 • 09/10/2019

Er is een nieuwe Vlaamse regering, met in het regeerakkoord heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen, zoals onze jobbonus. We verwachten dat Jambon I de ambities omzet in concrete realisaties. Daarom lanceren we ‘Fast Forward Flanders’: 10 concrete KPI’s die de Vlaamse regering moet halen om Vlaanderen naar de top te brengen. Ready, set, go!

Deze 10 KPI’s pushen Vlaanderen ‘Fast Forward’:

 • 159.000 extra jobs
 • 574.000 extra opleidingen
 • 2,1 miljard extra overheidsinvesteringen
 • 500 miljoen extra innovatiebudget
 • 82 uur minder file per persoon
 • Vergunning een jaar sneller toegekend
 • 40% goedkopere elektriciteit
 • 15.000 extra jobs in hightech
 • E-gov bereikt 1,2 miljoen Vlamingen
 • Kwaliteit onderwijs terug naar wereldtop

Eindelijk: ruim 4 maanden na de verkiezingen hebben we een nieuwe Vlaamse regering! Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen te zijn. De Vlaamse regering neemt ons voorstel voor de jobbonus over, net als heel wat van onze voorstellen voor onderwijs, innovatie en mobiliteit. 

We verwachten nu veel politiek ondernemerschap van Jambon I om die ambities ook om te zetten in concrete realisaties. Daarom lanceren we ‘Fast Forward Flanders’: 10 concrete KPI’s die de Vlaamse regering moet behalen om Vlaanderen terug naar de top te brengen. Uit deze benchmark blijkt dat Jambon I een sprint zal moeten trekken om het hoge ambitieniveau te halen. Ready, set, go!

Maatregelen voor sterke bedrijven

In het Vlaamse regeerakkoord zitten heel wat maatregelen die bedrijven moeten ondersteunen om verdere groei en welvaart te brengen. De jobbonus zal werken meer doen lonen en de werkloosheidsval tegengaan. 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen, is noodzakelijk om de krapte op onze arbeidsmarkt op te lossen, maar nog niet genoeg om de tewerkstellingsgraad op het ambitieniveau van 80% te krijgen.  

“Uit onze benchmark blijkt dat Jambon I een sprint zal moeten trekken om het hoge ambitieniveau te halen.”

Niko Demeester

Ook op het vlak van onderwijs zijn we tevreden. De lat moest hoger om via excellent onderwijs ook sterkere medewerkers en sterkere ondernemingen te krijgen. De gestandaardiseerde proeven, aangescherpte eindtermen en het verhoogde studierendement in het hoger onderwijs leggen die lat effectief hoger. Duaal leren, meer focus op STEM en een verbeterde zij-instroom zullen zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Om van Vlaanderen een sterke kennisregio te maken, moet er verder geïnvesteerd worden in bedrijfsgerichte innovatie. We vragen dat de Vlaamse regering, die zichzelf een investeringsregering noemt, nog een tandje bijsteekt om de overheidsinvesteringsnorm van 1% in R&D effectief te realiseren. Daarnaast is het goed dat er ook verder wordt geïnvesteerd in mobiliteitsinfrastructuur. Je krijgt immers geen economische vooruitgang als het land stilstaat. Zowel onze mensen als onze goederen zullen daarmee vlotter over de weg, het spoor of het water kunnen. Dat het algemeen belang bij grote projecten zwaarder door moet wegen, is ook iets waar wij al langer voor pleiten.

Jammer genoeg ontbreekt volgens Voka een belangrijke mobiliteitsmaatregel in het Vlaamse regeerakkoord. Het is bijzonder spijtig dat er geen werk wordt gemaakt van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat is immers echt noodzakelijk om de files te doen afnemen.

Ambitie waarmaken

Vlaanderen heeft de ambitie om zich te meten met de Scandinavische landen en een topregio te zijn binnen Europa. Voka zal erop toezien dat we dit Vlaams potentieel realiseren; we moeten dan wel een sprint trekken om aan te sluiten bij de kopgroep. Wij verwachten nu politiek ondernemerschap van de Vlaamse regering, namelijk doen wat ondernemingen doen: snel beslissen, uitvoeren en bijsturen.

Met onze benchmark ‘Fast Forward Flanders’ houden we de vinger aan de pols van het regeringsbeleid. De Vlaamse regering verklaarde zelf dat ze zich wil meten met de Scandinavische landen en Nederland. Wij hebben 10 doelstellingen naar voor geschoven die belangrijk zijn voor onze ondernemingen en we geven de inspanning mee die nodig is om die referentielanden bij te benen. De Vlaamse regering staat voor een marathon van 5 jaar, maar zal toch heel wat tussensprints moeten inlassen. 

Voor elk van de 10 doelstellingen zullen we binnenkort deelindicatoren en aanbevelingen voorzien om de referentielanden bij te benen. De cijfers zullen dan ook regelmatig een update krijgen zodat we de vooruitgang die er geboekt wordt, goed in beeld brengen.

www.fastforwardflanders.be

imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel