Skip to main content
  • Nieuws
  • Farm Frites spaart 400.000 m³ leidingwater uit dankzij hergebruikinstallatie

Farm Frites spaart 400.000 m³ leidingwater uit dankzij hergebruikinstallatie

  • 06/01/2021

Klimaatverandering, zorg voor het milieu en droogte worden dé grote uitdagingen voor ondernemers. Farm Frites uit Lommel geeft het goede voorbeeld met een top-of-the-bill-waterzuiveringsinstallatie en wateruitwisseling met andere bedrijven. “Duurzaamheid is bij Farm Frites altijd een prioriteit geweest, gezien wij leven van het land. Dat betekent dat wij hier heel zorgzaam en milieubewust mee omgaan”, zegt HSE-manager Ellen Wertelaers.

Duurzaam watergebruik

"Farm Frites was een pionier in België en één van de eersten die een hergebruikinstallatie in gebruik nam." 
 

Sinds 1971 teelt het onafhankelijke familiebedrijf hoogkwalitatieve aardappelen en verwerkt ze tot aardappelproducten. Farm Frites is hiermee uitgegroeid tot een belangrijke globale speler met vijf productielocaties (Lommel en Sint-Truiden in België, Oudenhoorn in Nederland, een site in Polen en een in Egypte) en ruim 2.000 werknemers wereldwijd. Jaarlijks worden miljoenen frieten en andere aardappelspecialiteiten geleverd in meer dan 100 landen.

In 2007 heeft De Watergroep bij u een proceswaterinstallatie geïntroduceerd voor de zuivering en hergebruik van afvalwater. Waarom is zo'n installatie nuttig?

Ellen Wertelaers: "Water is een cruciale bron in onze operationele processen. Farm Frites is een substantiële watergebruiker, ook al streven wij er voortdurend naar om ons gebruik zo laag mogelijk te houden. Wij investeren voortdurend in efficiënte verbeteringen om onze waterconsumptie te beperken. Al het afvalwater uit onze fabriek wordt behandeld in onze eigen waterzuiveringsinstallatie. Ongeveer 50 procent van ons gezuiverd afvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater. De andere 50 procent wordt hergebruikt. Hiervoor hebben we een overeenkomst met De Watergroep. Zij beheren onze proceswaterinstallatie die jaarlijks 350.000 m³ afvalwater zuivert en opnieuw in het bedrijfsproces brengt. Dat water gaat naar de buffers van Farm Frites voor hergebruik in het bedrijf, en wordt ook verder verdeeld naar collega-bedrijven. Farm Frites was op dat gebied een pionier in België en één van de eersten die een hergebruikinstallatie in gebruik nam. We sparen jaarlijks zo’n 300.000 à 400.000 m³ aan leidingwater uit."

"Het is ons doel om de waterconsumptie per ton producten in onze fabrieken te reduceren met 30 procent tegen 2030." 

Dankzij de installatie van De Watergroep kunt u ook water uitwisselen met andere bedrijven?

"Het gezuiverde water (met drinkwaterkwaliteit) wordt hergebruikt in onze processen. Het slib dat vrijkomt uit onze waterzuiveringsinstallatie gaat naar GLDC (Green Logix Biogas). Zij vergisten dat en het water komt in de vorm van stoom en warm water ook weer terug naar Farm Frites voor het opwarmen van diverse installaties. Zoals gestipuleerd in ons duurzaamheidsrapport is ons doel de waterconsumptie per ton producten in onze fabrieken te reduceren met 15% tegen 2025 (vergeleken met het niveau van 2018), en met 30% tegen 2030."

Uw bedrijf zet sterk in op duurzaamheid en duurzaam waterbeheer. Waarom is duurzaamheid voor u zo belangrijk?

“We zijn ons erg bewust van onze impact op de omgeving en de bijhorende verantwoordelijkheden. Farm Frites doet daarom continu onderzoek en investeringen voor een duurzamer beleid. Dat past volledig in de ambitieuze plannen van ons bedrijf. Wij hebben over de jaren heen ons beleid verbeterd in diverse domeinen van de waardeketen, deels gedreven door de duurzaamheidsdoelstellingen van de grootste QSR-bedrijven (Quick Service Restaurant) in de sector. Niet alleen in de productiesites maar ook wat de teeltwijze van de aardappelen betreft én de manier waarop met werknemers en gemeenschappen wordt omgegaan. Dat staat allemaal duidelijk gestipuleerd in ons duurzaamheidsrapport van 2019. Onze duurzaamheidsaanpak bestaat uit een materiality matrix waarin de duurzaamheidsdoelstellingen van Farm Frites worden bepaald. Daaruit zijn drie core focus topics geselecteerd waarvoor wij duidelijke doelstellingen hebben geformuleerd: klimaatverandering en energie, duurzame landbouw en duurzame verpakkingen."

Wil je ook werk maken van duurzaam waterbeheer? 

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Artikel uit publicatie