Skip to main content
  • Nieuws
  • FACTCHECK - Wat ondernemingen écht bijdragen

FACTCHECK - Wat ondernemingen écht bijdragen

  • 13/06/2019

Hoesten bedrijven nauwelijks belastingen op? Krijgen de werknemers een steeds kleiner deel van de koek? In de Voka Paper 'Ondernemingen stutten de welvaartsstaat' gaat senior adviseur fiscaliteit en begroting Karl Collaerts het na. Vier stellingen getoetst op hun waarachtigheid. 

"Bedrijven betalen hier nauwelijks belastingen."

NEE, ZIJ STAAN RUIM 42 PROCENT VAN HUN TOEGEVOEGDE WAARDE AF.

RekenmachineOndernemingen staan elk jaar gemiddeld ruim 42 procent van hun netto toegevoegde waarde af aan de overheid, die daarmee dan goederen en diensten financiert waar we allemaal van genieten zoals onderwijs en gezondheidszorg. De bedrijven staan daar zelfs meer geld aan af dan aan de nettovergoedingen van hun werknemers (36,5 procent). En de financiers? Die krijgen gemiddeld een vijfde van de pot. 

"Onze ondernemingen dragen minder bij dan elders."

INTEGENDEEL, ONZE BEDRIJVEN DRAGEN 5 MILJARD MEER AF AAN DE OVERHEID.

Een kwart van de waarde die ondernemingen jaarlijks creëren gaat naar werkgeversbijdragen, vennootschapsbelasting en resultaatsonafhankelijke belastingen. Dat is een zeer aanzienlijke bijdrage: in zeven (Denemarken, Duitsland, Finland, VK, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland) van negen vergelijkbare landen ligt dit lager. In vergelijking met de gemiddelde bijdrage in die landen droegen onze ondernemingen in 2017 ongeveer 5 miljard meer af aan de overheid.

"Bedrijven hebben de voorbije jaren excessieve winsten geboekt."

NUANCE IS NODIG, WANT TOEGEVOEGDE WINST IN 2017 IS NIET GROTER DAN IN 2010.

Tussen 2010 en 2012 stond de rendabiliteit van de vennootschappen onder druk, wat zich vertaalde in een fors afkalvend aandeel ervan in de waardecreatie. Sindsdien is er wel een heropleving, maar voor de doorsnee onderneming lag het aandeel van de toegevoegde winst in 2017 echter niet hoger dan in 2010. Dit nuanceert het verhaal van de excessieve winsten van de ondernemingen.

"Werknemers ontvangen een steeds kleiner deel van de koek."

FOUT, HET AANDEEL VAN DE LONEN IS DRIE KEER ZO HOOG ALS DAT VAN DE FINANCIERS.

Ondernemingen vormen veruit de belangrijkste bron van onze welvaartsgroei. Ze zijn goed voor ruim 60 procent van de totale bruto toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde levert inkomen voor al wie bijdraagt aan de totstandkoming ervan: de medewerkers en de financiers (aandeelhouders, banken, fondsen). Het aandeel van de lonen in de netto toegevoegde waarde ligt bijna drie keer zo hoog als het aandeel van de financiers. Dat aandeel is in België sinds het begin van dit decennium al bij al vrij stabiel gebleven. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat door lastenverlagingen via de taxshift het loonaandeel de jongste jaren daalt. Het is dus niet zo dat werknemers een steeds kleiner deel van de koek ontvangen.

Factchecker van dienst is Karl Collaerts, expert fiscaliteit en begroting bij Voka. 

Download de Voka Paper 'Ondernemingen stutten de welvaartsstaat'.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant