Skip to main content
Map

FACTCHECK - Langer werken, kan dat?

  • 20/06/2019

Er zijn talloze vooroordelen en misvattingen als het vraagstuk van 'langer werken' en de lage werkzaamheidsgraad voorligt. In dit artikel kijken we naar de feiten en doorprikken we enkele misverstanden.

"Er is geen werk."

Het enorme volume aan openstaande vacatures geeft duidelijk aan dat er jobs beschikbaar zijn voor iedereen. 

Vlaanderen kampt al vele jaren met een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en het ziet er niet naar uit dat die snel verdwijnt. Enerzijds is er een gestage toename van de vacatures, anderzijds kenmerkt de Vlaamse arbeidsmarkt zich door een vergrijzende, uittredende beroepsbevolking. Vooral de uittocht van de babyboomers zal het thema van krapte nog vele jaren op de beleidsagenda houden. 

"Ouderen worden niet aangeworven"

De stijging van de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers houdt aan. Terwijl die werkgelegenheidsgraad in 2007 in Vlaanderen nauwelijks 34,2% bedroeg, liep ze op tot 49,5% in 2017.

Ondanks die merkbare stijgingen blijven we onderaan de rangschikking van Europees niveau hangen, voor Griekenland en Luxemburg. De Europese Commissie stelt al verschillende jaren op rij dat de vooruitgang in dit segment nog steeds te beperkt is. Wat volgens de Commissie erop wijst dat zowel structurele als groepsspecifieke factoren de integratie op de arbeidsmarkt belemmeren.

"Zieken maken geen kans op re-integratie. Werkgevers stoppen het contract op basis van overmacht."

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie op het werk van langdurige zieke werknemers. De bedoeling is om een werknemer die het overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren, de mogelijkheid te geven aangepast of ander werk uit te oefenen. Het is een stappenplan dat begint bij een gezondheidsbeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en vervolgd kan worden door een re-integratieplan. 

Uit de eerste cijfers blijkt dat in 2017 één op de vier 're-integratietrajecten' resulteert in een hertewerkstelling. Een aanzienlijk deel zou resulteren in een einde arbeidsovereenkomst omwille van overmacht.

"Er is geen voltijds werk."

Sinds de regering-Michel eind 2014 is aangetreden, zijn er bij de loontrekkenden (werknemers en ambtenaren) bijna 240.000 banen bijgekomen. De werkgelegenheid stijgt hoofdzakelijk in de privésector, en het gaat vooral om vier vijfde en voltijdse banen. Die zijn elk goed voor bijna 40 procent van de nieuwe jobs. Tegelijk zien we min of meer een status quo tot lichte daling in de kleinere deeltijdse jobs. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice