Skip to main content
  • Nieuws
  • FACTCHECK: 4 'wijsheden' herbekeken over Europa

FACTCHECK: 4 'wijsheden' herbekeken over Europa

  • 05/04/2019

Zijn de onderhandelingen over de brexit zo goed als voorbij? En schort er wat aan het democratisch gehalte van de EU? Vier feiten getoetst op hun waarachtigheid.

"De eenheidsmarkt is een afgewerkt project."Europese Unie

NEE, ER LIGT NOG WERK OP DE PLANK.

Zo'n 80% van de goederen kan binnen de EU makkelijk van de ene lidstaat naar de andere dankzij geharmoniseerde regelgeving en standaarden. Maar wat met de overige 20%? Je zou verwachten dat een product dat voldoet aan Belgische normeringen en standaarden ook makkelijk in pakweg Frankrijk of Duitsland de markt op kan. In de praktijk loopt het hier echter heel vaak spaak. Daarnaast is er ook nog steeds geen eenheidsmarkt in diensten. De handel in diensten bedraagt dan ook maar 6% van het Europese bbp, de handel in goederen zo'n 20%."

“De EU holt de democratie uit.”

TOCH NIET, WE KIEZEN TOCH DE EUROPESE PARLEMENTSLEDEN?

De EU heeft verschillende instellingen die inspraak hebben in het Europese beleidsproces. Het Europees parlement bijvoorbeeld, waar we op 26 mei voor gaan stemmen en zo rechtstreeks parlementsleden voor kiezen. Daarnaast is er de Raad die bestaat uit ministers die rechtsreeks verkozen zijn op nationaal niveau. Vanwaar dan het idee dat de EU niet erg democratisch is? Nationale ministers durven het niet altijd opnemen voor beslissingen die ze met hun Europese collega’s hebben genomen en wijzen daarom maar ‘Brussel’ met de vinger.

“De brexitonderhandelingen zijn bijna afgelopen.”

NEE, EN HET MOEILIJKSTE MOET NOG KOMEN.

Het terugtrekkingsakkoord dat momenteel voorligt, regelt de rechten van de Britse burgers in de EU en vice versa na de brexit, de financiële rekening van het VK voor het verlaten van de EU en de Ierse grenskwestie. Maar het is nog steeds niet duidelijk of het Britse parlement dit akkoord zal goedkeuren. Bovendien is dit slechts een eerste stap in de brexitonderhandelingen. Zo moet de toekomstige relatie tussen het VK en de EU, die in principe na een overgangsperiode van 2 à 3 jaar in werking moet treden, nog volledig uitgewerkt worden. En dat wordt allicht een nóg hardere noot om kraken.

“De EU opent internationale markten voor Vlaamse ondernemers.”

CORRECT, MET VEEL EXPORT TOT GEVOLG.

In onderhandelingen met landen over de hele wereld weegt de EU een pak meer dan België alleen. Het gaat dan tenslotte om maar liefst 500 miljoen consumenten. Vergeleken daarmee zijn wij met onze 11 miljoen Belgen maar peanuts. De EU heeft de afgelopen jaren dan ook talloze handelsverdragen afgesloten, waar Vlaamse ondernemers van profi teren dankzij lagere of zelfs volledig geschrapte invoertarieven. Dit is niet onbelangrijk: Vlaanderen voert voor maar liefst 117 miljard euro uit naar landen buiten de EU, goed voor 40% van onze export.

Factchecker van dienst is Gilles Suply, Europa-expert bij Voka

 
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez