Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Facility Management wint aan strategisch belang”

“Facility Management wint aan strategisch belang”

  • 29/11/2021

Kristof Schrijvers is Consultant Facility Management bij PROCOS Group en voorzitter van het Voka-netwerk Facility Management. Hoe ziet hij de rol van de Facility Manager evolueren als gevolg van de vele maatschappelijke uitdagingen?

Kristof Schrijvers

 

Vanuit PROCOS zijn we al meer dan drie decennia gespecialiseerd in het optimaliseren van kantooromgevingen voor private en publieke klanten. Een ergonomisch ingerichte en aangename werkomgeving zorgt voor productieve en gezonde werknemers. De laatste jaren neemt het belang van welzijn op het werk alleen maar toe. Facility Managers spelen al langer een centrale rol om deze aspecten mee in goede banen te leiden.

Vroeger werd Facility Management vaak als een kostenpost binnen de organisatie gezien. Maar dat beeld wijzigt snel, mede onder invloed van recente maatschappelijke trends. Uiteraard kunnen we de invloed van de coronapandemie op de rol van de Facility Manager niet ontkennen. De voorbije twee jaar is zijn of haar rol drastisch gewijzigd, met ook een strategische invulling. Facility Management is niet langer een kostenpost, maar wel een deel van de oplossing om de kantoororganisatie en werkomgeving veilig, gezond en toekomstbestendig te maken.

Terwijl de coronapandemie slechts het voorgerecht is, wordt de klimaatcrisis het hoofdgerecht. De Facility Manager van de toekomst zal mee strategische oplossingen (moeten) aanreiken voor uitdagingen zoals de transitie naar groene energie (met een link naar mobiliteit in de vorm van elektrische laadpunten in ondernemingen), circulair bouwen en de (her)inrichting van slimme gebouwen. Het is duidelijk dat de Facility Manager vandaag op een burning platform staat. Of anders gezegd: op een springplank om programma’s rond duurzaamheid, energietransitie, slim werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen succesvol te implementeren.

Deze wijzigende taken en verantwoordelijkheden vragen trouwens de nodige upskilling binnen het vakgebied Facility Management. Vanuit de diverse FM-vakverenigingen in ons land wordt daarom hard ingezet op opleiding en bijscholing. Zo kunnen Facility Managers bijblijven met huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Contactpersoon

Laura Michielsen

Coördinator marketing & communicatie

Artikel uit publicatie