Skip to main content
  • Nieuws
  • Extra investeringen in O&O: goed voor economie

Extra investeringen in O&O: goed voor economie

  • 26/09/2018

Maandag gaf Geert Bourgeois de laatste Septemberverklaring voor de huidige legislatuur. De minister-president kondigde extra investeringen aan in onderzoek en ontwikkeling. We zijn tevreden dat de ambitie om te groeien tot 500 miljoen euro hiermee eindelijk wordt gehaald. We hebben immers steeds gepleit voor extra investeringen: het is goed dat de Vlaamse regering nu haar woord houdt. Maar het werk is niet af: er zijn nog belangrijke uitdagingen, vooral voor onderwijs en mobiliteit.

  • In de Septemberverklaring riep Bourgeois zijn coalitiepartners op om ook tijdens het laatste jaar van de legislatuur nog volop te regeren.
  • Daarbij is het duaal leren het promoten van STEM-opleidingen een prioriteit.
  • Maar ook inzake mobiliteit moeten er dringend ingrijpende maatregelen genomen worden.
Geert Bourgeois
Geert Bourgeois ©Photonews

Samen met de Septemberverklaring presenteerde de Vlaamse regering ook een begroting die opnieuw in evenwicht is. Voka is tevreden dat men hiermee op koers blijft. Daarnaast maakt de Vlaamse regering ook extra middelen vrij voor onder meer onderzoek en ontwikkeling. Deze investeringen zijn cruciaal voor de Vlaamse bedrijven. We vragen al sinds het begin van deze legislatuur dat er voldoende wordt geïnvesteerd in innovatie. Willen we in de huidige context van digitalisering en internationalisering als Vlaamse economie blijven meetellen, dan zijn deze extra investeringen cruciaal.

In zijn toespraak riep minister-president Bourgeois zijn coalitiepartners ook op om tijdens het laatste jaar van de legislatuur nog volop te regeren. Hij ondersteunt hiermee de oproep die we begin september tijdens onze Rentree lanceerden. Er ligt immers nog heel wat belangrijk werk op de plank. Het duaal leren is hier een belangrijke prioriteit: deze vorm van leren op de ondernemingsvloer moet een volwaardige leerweg worden in ons onderwijs. Ook het verder promoten van STEM-opleidingen moet een prioriteit blijven. We zijn zeer tevreden dat de Vlaamse regering extra middelen vrijmaakt om STEM verder te promoten en de instroom in dit onderwijs te vergroten.

“De beslissing om het rekeningrijden uit te breiden naar het personenvoer is een cruciaal instrument om het fileverkeer beter te sturen.”

Maar ook inzake mobiliteit blijven de uitdagingen groot: tijdens de huidige legislatuur is het aantal files niet afgenomen, integendeel. Daar moeten we dringend ingrijpende maatregelen voor nemen. We moeten ervoor zorgen dat mensen minder snel de wagen nemen door te investeren in performante alternatieven en infrastructuur. Ook op de belangrijke verkeersassen, zoals de ring van Antwerpen en van Brussel, moet de ‘schup’ sneller in de grond. Daarnaast heeft de Vlaamse regering eindelijk ook beslist om het rekeningrijden uit te breiden naar het personenvervoer, wat een cruciaal instrument zal zijn om het fileverkeer beter te sturen.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez