Skip to main content
  • Nieuws
  • Exportland in de kijker: Roemenië, dichtbij en snelgroeiend

Exportland in de kijker: Roemenië, dichtbij en snelgroeiend

  • 18/04/2017

Het is misschien niet het eerste land waar u als exporterend bedrijf aan denkt, maar Roemenië kende in 2016 een zeldzaam hoge BNP-groei van 4,8 %, een unicum binnen de EU. Recente verlagingen van taksen, belastingen en andere lasten, zowel voor consumenten (BTW), bedrijven en kapitaalverschaffers, in combinatie met fiscale en structurele maatregelen ter bevordering van het investeerdersklimaat, liggen mee aan de grondslag. Goed opgeleid menselijk kapitaal en kwalitatieve kapitaalgoederen zijn ter beschikking tegen erg competitieve voorwaarden. Bovendien is Roemenië strategisch gunstig gelegen en fungeert als hub tussen drie belangrijke markten: de EU, de GOS-landen en het Midden-Oosten. 

Alle indicatoren staan dus op groen: een beperkte begrotingstekort (onder 3%), een stijgende tewerkstellingsgraad en toenemende buitenlandse investeringen. De Roemeense overheid voorziet ruime financiële stimuli, zowel voor grote investeringsprojecten als innovatieve startups. Automotive, logistiek, transport, IT, bouw, voeding & landbouw en ondersteunende diensten geven het economisch weefsel vorm.

Hoog tijd dus om de opportuniteiten en de cultuur beter te leren kennen.

Dit zijn alvast enkele vuistregels:

  • Een 'cold call' is voor het leggen van eerste contacten meestal weinig effectief. Introductie door een gezamenlijke kennis of zakenpartner is vaak de beste manier om ergens binnen te komen.
  • Roemenen leggen ontmoetingen kort van tevoren vast. Kondig een bezoek wel op tijd aan en herbevestig deze een paar dagen van tevoren, bij voorkeur per fax.
  • Ondanks de soms informele sfeer zijn Roemeense bedrijven hiërarchisch ingesteld. De top neemt de beslissingen. Ga daarom na of uw gesprekpartner mag beslissen. Wees alert: soms krijgt u de indruk dat een beslissing genomen is, terwijl eerst nog met anderen overeenstemming bereikt moet worden.
  • De Roemeense overheid heeft nog een grote invloed op het zakenleven. Een goed contact met lokale overheidsinstanties is vaak net zo belangrijk als de relatie met uw zakenpartner.
  • Het land heeft een langdurig hervormingproces doorgemaakt. De rechtszekerheid heeft zich ontwikkeld in positieve zin, onder andere door het Europese lidmaatschap. Toch biedt de Roemeense markt (nog) niet dezelfde zekerheden als andere EU-markten.
  • Veel Roemenen beheersen een vreemde taal. De jongere generatie spreekt meestal Engels, terwijl de oudere generatie vaak Frans spreekt. Roemenen in Transsylvanië spreken soms Duits (of Hongaars).

Aangezien het algemene economische klimaat gunstig is, zijn er in heel wat sectoren handelsopportuniteiten. Volgende sectoren springen er uit:

Transport, logistiek en infrastructuur

De Roemeense regering heeft een algemeen Master Plan for Transport uitgewerkt, dat door de Europese Commissie is goedgekeurd. Dit document legt de krijtlijnen vast van de Roemeense strategie om zijn transportinfrastructuur tegen 2030 te ontplooien en te moderniseren (weg, spoor, water en lucht). Investeringen in transport en infrastructuur krijgen voorrang: voor de periode 2014-2020 zijn 9 miljard euro EU-fondsen toegewezen om het bestaande netwerk uit te breiden en te moderniseren. Dit gaat van de bouw van opslagruimtes, multimodale containerterminals, luchthavens, autowegen, hogesnelheidslijnen en verkeersgeleiding systemen.

Landbouw

Landbouw is een belangrijke motor voor de Roemeense groei: het land laat de sterkste groei qua export van landbouwproducten optekenen in de hele EU. Meer dan 10 jaar nadat Roemenië tot de EU is toegetreden en meer dan 10 miljard euro EU-fondsen later, heeft de Roemeense landbouwsector op heel wat vlakken vooruitgang geboekt: het landbouwareaal is uitgebreid en de gewasproductie ligt hoger. In de komende jaren is er opnieuw 10 miljard euro vrijgemaakt bij de EU-fondsen om de landbouwsector verder te professionaliseren. Dit betekent grote opportuniteiten voor de uitvoer van landbouwmachines, R&D voor verwerkende industrie, betere irrigatie en consultancy op gebied van financieel beheer en exploitatie. De biolandbouw staat nog in zijn kinderschoenen (amper 0,4% van het landbouwareaal in Roemenië), maar wint aan terrein.

ICT - Focus op software en IT-diensten

De Roemeense IT-sector is een van de snelst groeiende sectoren in Centraal- en Oost-Europa. Roemenië staat voor IT-outsourcingdiensten bijvoorbeeld op een derde plaats. De sector heeft dit te danken aan goed opgeleide specialisten op technisch en taalkundig vlak, de actieve aanwezigheid van grote multinationals en een degelijk onderwijssysteem dat focust op IT-technologie en softwaretoepassingen. De duurzame ontwikkeling van de Roemeense sector voor software- en IT-diensten steunt op 2 sterke pijlers: offshore/nearshore activities (waaronder outsourcing) en een grote binnenlandse vraag (overheid, industrie en nutsmaatschappijen). 

De Roemeense regering steunt de IT-sector actief: er zijn subsidies voor de bouw van IT-innovatieparken, overheidssteun voor regionale ontwikkeling en het creëren van arbeidsplaatsen, investeringssteun voor nieuwe technologieën en 50% belastingvoordeel voor kosten voor O&O. Roemenië is bovendien het enige land in de regio dat IT-medewerkers 100% vrijstelling van inkomstenbelasting biedt.

De verwerkende industrie

De Roemeense verwerkende industrie heeft veel mogelijkheden en is een van de grootste potentiële groeiers in de regio. Dit is te danken aan de lage lonen, de beschikbare grondstoffen en voorzieningen en de nabijheid van de eindgebruiker/koper. De sector is in 2016 blijven groeien, vooral dan de metaalverwerkende industrie, de auto-industrie, uitrusting voor de oliesector, marinewerven en scheepsbouw, landbouwuitrusting en -machines enz. De productie en assemblage van auto’s bijvoorbeeld is goed voor 12% van het Roemeense bbp.

 

Tweedaags multisectorieel event

Wil u meer weten over de veelbelovende Roemeense markt? Neem dan op 22 en 23 juni 2017 deel aan de 'Rencontres francophones des Affaires' in de historische stad Sibiu voor een multisectorieel event over en in Roemenië. Gedurende 2 dagen kan u via praktische workshops, bedrijfsbezoeken, voor u geprospecteerde B2B meetings en networking events met lokale bedrijven, zich goed informeren over het lokale investeringsklimaat. Kom alles te weten over business opportunities, tax & legal issues, human resources, overheids-en EU-steun, enz…Een absolute must!

Zoals de naam al laat uitschijnen, worden alle uiteenzettingen gehouden in het Frans of Roemeens (met Franstalige tolkservice). Een Vlaamse lokale aanwezigheid is evenwel verzekerd. 

Inschrijven kan u  via www.rencontres-francophones-affaires.com
 

Contactpersoon

Proximus