Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Exploderende loonkosten noopt bedrijven tot creativiteit

Exploderende loonkosten noopt bedrijven tot creativiteit

  • 18/11/2022

loonkosten

Verzekeraar AXA maakte deze week bekend dat het vanaf januari de lonen van zijn 3.200 werknemers in België slechts deels indexeert. Na Nieuwjaar worden alle salarissen tot bruto 5.400 euro geïndexeerd. Voor het deel van het loon dat daar eventueel boven ligt, zal dat niet langer het geval zijn. Bedrijven proberen zo creatief te zijn in het licht van de torenhoge loonkostfactuur. “Geef ze maar eens ongelijk in deze tijden”, stelt gedelegeerd bestuurder Johann Leten van Voka – KvK Limburg.

Bekijk ons standpunt met getuigenis van bedrijf Yontec op TV Limburg.

Met het nieuws over verzekeraar AXA die maar een deel van het loon indexeert, rijst de vraag bij veel Limburgse ondernemingen of ook zij niet de volledige loonindexering moeten doorvoeren in januari. Want door de hoge inflatie zullen veel bedrijven in Limburg in één keer meer dan tien procent extra loonkosten moeten neertellen begin volgend jaar. In 2024 wordt de algemene loonkostfactuur op meer dan 32 miljard euro geraamd in ons land.

Hoewel elke werknemer recht heeft op indexatie, kan het tijdstip of het percentage daarvan verschillen. De afspraken daarrond worden vastgelegd in sectorale arbeidsovereenkomsten (cao’s) in het paritaire comité waar een onderneming onder valt. Voor de verzekeringssector bijvoorbeeld is dat het PC 306. Daarin is voorzien dat de sectorale barema's, de minimumlonen, geïndexeerd worden. De reële lonen, wat bedrijven boven op het barema betalen, worden ook aangepast, maar niet met een percentage maar met het bedrag dat gelijk is aan de stijging van de minimumlonen.

Maar in sommige ondernemingen zoals bij AXA is het een gewoonte geworden om meer te doen dan wat op sectorniveau is afgesproken en dus niet alleen baremaverhogingen door te voeren, maar alle lonen te indexeren. Wat je op bedrijfsniveau doet, kan je aanpassen. Dat is wat AXA doet: komaf maken met de gewoonte alle lonen volledig te indexeren. In andere sectoren geldt de afspraak dat alle lonen geïndexeerd worden, niet alleen de barema's.

Bedrijven die geen wettelijke marge hebben om dit toe te passen zullen ongetwijfeld moeten snijden in hun personeelskosten. Praten over aanpassing indexmechanisme mag geen taboe meer zijn.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

“Dat bedrijven zoals AXA deze maatregel nu nemen valt hen absoluut niet te verwijten”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Bedrijven proberen creatief te zijn en op een wettelijke manier de druk op de loonkosten te verminderen. Zeker van bedrijven die in januari een indexatie van 10 procent krijgen, horen we nu veel vragen over wat zij kunnen doen om de exploderende loonkosten te verminderen, zoals het toekennen van meer extra legale voordelen in plaats van meer loon.”

“Bedrijven die geen wettelijke marge hebben om dit toe te passen zullen ongetwijfeld drastischere maatregelen moeten nemen, en onherroepelijk moeten snijden in hun personeelskosten”, vertelt Leten. “Zo geeft 1 op 3 bedrijven in Limburg aan te zullen besparen op personeel. Meer dan 70 procent maakt zich grote zorgen om de stijgende loonkostfactuur. Bedrijven stellen ook hun groei- en investeringsplannen bij.”

“Maar de belangrijkste boodschap is toch dat dit vermeden kon worden. Wij vragen al lang voor een aanpassing van het indexmechanisme. Onze concurrentiekracht neemt jaar na jaar af, en zonder concurrentiekracht dreigen we jobs én toekomstige investeringen mis te lopen. Dat is pas echt koopkrachtverlies. Daarom mag het nu geen taboe meer zijn om te praten over een aanpassing van automatische indexeringssysteem. Vanuit Voka – KvK Limburg stellen we nog steeds een indexsprong van drie procent voor, gekoppeld met een netto-premie voor iedereen.”

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging