Skip to main content
Map

Experten delen graag hun inzichten

  • 31/08/2022

Deze maand gaan we op bezoek bij Karel Paesmans, fruitteler en zaakvoerder van Fruitsnacks. Als leverancier van gezonde tussendoortjes bij bedrijven is hij de geknipte persoon als voorzitter van het Voka-netwerk Duurzaam Ondernemen. Het is de ideale ontmoetingsplaats voor ondernemers die duurzaam ondernemen hoog op de agenda zetten.

karel paesmans

 

Kan je je kort even voorstellen?

“Samen met mijn echtgenote Heidi teel ik heerlijk fruit in het hart van Haspengouw. Als derde generatie werken we keihard om ons bedrijf te doen groeien en onze mooie Haspengouwse appels en peren in winkels en bedrijven aan te bieden. Ons team van gepassioneerde medewerkers zorgt ervoor dat klanten altijd over de nodige portie vitamines beschikken!” 

Wat is de missie van het Voka-netwerk Duurzaam Ondernemen?

“Met ons netwerk brengen we Limburgse ondernemers met een hart voor duurzaam ondernemen samen. We willen een kruisbestuiving realiseren tussen sectoren wat dit thema betreft, zodat onze leden ontdekken hoe initiatieven tot duurzaamheid een meerwaarde kunnen bieden. Op basis van ideeën die we tijdens onze netwerkactiviteiten verzamelen, aarzelen we trouwens niet om beleidsideeën op papier te zetten.” 

Wie zijn de leden van jullie netwerk?

“Onze netwerkleden komen uit diverse sectoren: vastgoed, onderwijs, automotive, productie- en recyclagebedrijven, horeca,… We brengen beslissingnemers samen. Dit kunnen zaakvoerders zijn, maar ook duurzaamheids- of CRS-managers.”
“Vandaag telt ons netwerk twintig leden, wat een ideaal aantal is om voor voldoende interactie en uitwisseling van ideeën te zorgen. Ik merk dat elk bedrijf weliswaar op eigen aandachtspunten focust, maar tegelijk ook worstelt met uitdagingen die sectoroverschrijdend zijn. Ik denk hierbij aan de krapte op de arbeidsmarkt of de stijgende energieprijzen.”

 

“We beantwoorden praktische vragen van bedrijfsleiders die bedrijfsmatig kiezen voor meer duurzaamheid.”

 

Hoe ziet jouw taak als voorzitter eruit?

“Samen met mijn compacte stuurgroep – met name Valerie Veldeman van Veldeman Bedding en Kristof Pas van Greenville –  bepaal ik de agenda van het netwerk en waak ik over het goede verloop van onze netwerksessies. Tijdens de sessies zelf fungeer ik als aanspreekpunt voor de aanwezige leden, verwelkom ik hen en faciliteer ik discussies.”

Welke netwerkactiviteiten stonden en staan op het programma?

“We gaan telkens voor thematische sessies, die we organiseren op basis van de noden binnen de groep en belangrijke ontwikkelingen. Een belangrijke troef van ons netwerk is dat we duurzaamheid met een brede blik bekijken en discussies tussen deelnemers aanmoedigen. We nodigen experten uit om hun inzichten met ons te delen. Het voorbije jaar passeerden boeiende topics de revue, zoals duurzaamheidscommunicatie, innovatie en subsidies, diversiteit, circulair ondernemen en het klimaatplan.”
“We organiseren ook bedrijfsbezoeken om te ontdekken hoe duurzaamheid op de werkvloer zelf wordt geïmplementeerd. En uiteraard verliezen we het netwerkgebeuren niet uit het oog, met een gezellige receptie achteraf.”

Welke impact had de coronaperiode op jullie activiteiten?

“De voorbije twee jaar stonden fysieke netwerkevents op een laag pitje. We lieten enkele sessies online doorgaan, maar een deel van ons netwerkprogramma moesten we jammer genoeg uitstellen. Vandaag is het gelukkig opnieuw business as usual.”

“Ook vandaag moeten we pittige uitdagingen tackelen. Maar dit heeft ook positieve effecten, want het laat bedrijven inzien hoe belangrijk het is om extra in te zetten op duurzaamheid. Denk maar aan het welzijn van werknemers, de energietransitie of wendbaarheid in moeilijke tijden. Deze thema’s hebben de interesse in ons netwerk alleen maar aangewakkerd.” 

Meer info:

klik hier of eline.stragier@voka.be

Contactpersoon

Eline Stragier

Senior coördinator Netwerken

LI - RECORE

Artikel uit publicatie