Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Evenwicht zoeken tussen ambitie en haalbaarheid"

"Evenwicht zoeken tussen ambitie en haalbaarheid"

  • 19/08/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Pedro Facon.

Pedro Facon is directeur-generaal Gezondheidszorg, een onderdeel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Daarnaast is hij secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, waar de 8 ministers van Volksgezondheid in dit land hun beleidsinitiatieven op elkaar afstemmen. Hij is ook bestuurslid van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Sciensano en het eHealth-platform.

Pedro Facon

“Een nieuw systeem vereist dat we nadenken over een ambitieus maar ook haalbaar veranderingstraject.”

Pedro Facon

De zowat 300 medewerkers van het DG zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en ondersteunen van besluitvorming over het gezondheidszorgbeleid en voor het uitvoeren, handhaven en evalueren van het beleid. Pedro Facon: “Naast de regulering en planning van het zorgaanbod in de ziekenhuizen, gezondheidsberoepen, dringende hulpverlening en psychosociale zorg, behoren ook de financiering ervan en het toezicht erop tot onze taken. Voor elk van die domeinen zijn we ook bevoegd voor initiatieven op het vlak van kwaliteit (bv. pay for quality) en zorgvernieuwing (bv. coördinatie van het eGezondheidsplan, geïntegreerde zorgprojecten, palliatieve zorg). We ondersteunen daarnaast het overleg met de belanghebbenden en partners rond die thema’s.”
 
Grote expertise
De focus op het algemeen belang, professionele loyauteit aan de politieke besluitvorming, zin voor samenwerking en compromis en de flexibiliteit om oplossingen te vinden in complexe dossiers en actorenvelden, daardoor wordt het DG gekenmerkt. De administratie speelt een cruciale rol in de aanlevering van knowhow aan de minister en de partners, het ontwikkelen van beleidsopties en het faciliteren van besluitvorming. De sterkste troef, dat is de expertise van de medewerkers. “Het komt er dus op aan die voortdurend te voeden door middel van studie, opleiding, netwerking met Belgische en internationale kennisinstellingen”, vertelt Facon. 
 
En dat is absoluut een meerwaarde, klinkt het. “In de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) hebben we vanuit de administratie, zowel mijn medewerkers als ikzelf als secretaris van de IMC, echt kunnen helpen bij de realisatie van een aantal dossiers, zoals de verdeling van het aantal ziekenhuisnetwerken over het grondgebied en de opmaak van een nieuw eGezondheidsplan. Binnen de politieke besluitvorming op federaal niveau hebben we dan weer deelgenomen aan heel wat interkabinettenwerkgroepen die de nieuwe wetgeving inzake ziekenhuisnetwerken of kwaliteitsvolle praktijkvoering hebben uitgetekend. Op basis van alle reacties sturen wij teksten bij en doen we voorstellen om compromissen te vinden.”
 
Het blijft wel een uitdaging om die innovatie te combineren met de dagdagelijkse taken. “Enerzijds de hervormingsagenda goed ondersteunen en anderzijds zorgen dat onze dagdagelijkse opdrachten ook gewaarborgd blijven, zoals het berekenen van het budget van de ziekenhuizen, het betalen van subsidies aan ambulancediensten, het afleveren van visa zodat zorgverstrekkers praktijk kunnen voeren: die combinatie is moeilijk. De druk op de administratie blijft groot en het voorbije decennium zijn de personeels- en werkingsmiddelen volgens de kaasschaafmethode beetje bij beetje teruggeschroefd om de efficiëntie te verhogen en de overheidsuitgaven te saneren.”
 
Financieringssysteem moderniseren
Gevraagd naar enkele prioriteiten voor de komende legislatuur, wijst Facon op de realisatie van de ziekenhuisnetwerken met bijhorende taakverdeling en concentratie van complexe/dure zorg en het ontwikkelen van een gemoderniseerd financieringssysteem dat de à l’acte-financiering stelselmatig aanvult met elementen van populatie-, episode- en kwaliteitsfinanciering. “Bovendien zou die financiering zoveel mogelijk per zorgtraject moeten gebeuren, eerder dan verstrekker per verstrekker. Daarnaast moet de eerstelijnszorg versterkt worden, met meer samenwerking tussen zorgverstrekkers in de eerste lijn en een betere afstemming met de tweede lijn (ziekenhuizen). Een andere prioriteit is het vinden van systemen om innovatie op vlak van geneesmiddelen en hulpmiddelen op betaalbare wijze een plaats te geven in ons ziekteverzekeringssysteem.”
 
Evident wordt dat niet, daarvan is Facon zich als geen ander bewust. “Het gaat om belangrijke veranderingstrajecten, die raken aan systemen die al decennia bestaan”, duidt hij. “Een nieuw systeem vereist dat we nadenken over een ambitieus maar ook haalbaar veranderingstraject. Gezien de impact op inkomens, omzet,... vraagt die reflectie ook betrokkenheid van het werkveld. De economische betekenis van de hervormingen, ook en met name voor individuele zorgverstrekkers, mag niet uit het oog worden verloren”, besluit hij.

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel