Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Europese interconnector Nemo Link ingehuldigd

Europese interconnector Nemo Link ingehuldigd

  • 05/12/2018

Op 5 december vond de inhuldiging plaats van Nemo Link, de onderzeese interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk. De inhuldiging van Nemo Link is een nieuwe stap in de integratie van het Europese energiesysteem en maakt de transitie mogelijk naar een duurzaam en betaalbaar energiesysteem. De ontwikkeling van interconnecties in Europa faciliteert de integratie van hernieuwbare energiebronnen en draagt bij tot de bevoorradingzekerheid. 

Als alle tests goed verlopen, wordt de kabel in het eerste trimester van 2019 in gebruik genomen. De verbinding zal onmiddellijk operationeel zijn en zal zo beschikbaar zijn voor marktpartijen die via de kabel elektriciteit aan- en verkopen. De interconnectie heeft een vermogen van 1000 MW (dit stemt overeen met het vermogen van één kernreactor) en draagt bij tot de bevoorradingszekerheid. "De eerste interconnector tussen België en Groot-Brittannië is een feit. Dit titanenwerk is een primeur voor ons land zowel op technisch als strategisch vlak. Dankzij deze nieuwe verbinding, en zeer binnenkort ook de interconnector met Duitsland, ALEGrO, zullen we de uitwisselingscapaciteit van elektriciteit aanzienlijk kunnen verhogen. België krijgt zo een steeds centralere rol in het Europees geïntegreerde Nemolinkenergiesysteem", stelt Chris Peeters, Chief Executive Officer van Elia.

Nemo Link is een gezamenlijk project van Elia (België) en National Grid (Groot-Brittannië) die hiervoor een joint venture oprichtten met een gemengd Belgisch-Brits team. De conversiestations in Richborough (VK) en Herdersbrug (BE) zijn nu officieel met elkaar verbonden via twee 140 km lange kabels, waarvan 130 km onderzee.

Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen ondersteunt deze realisatie gelet op het belang  voor de ontwikkeling van de offshore industrie voor onze kust en de transitie naar een nieuw en duurzaam energielandschap. Voor onze regio is Nemo Link een belangrijke en strategische investering. Energieproductie verankert zich steeds meer in onze regio o.a. via het nieuwe conversiestation in Herdersbrug. In het kader van een geïntegreerd Europees energiesysteem pleit Voka West-Vlaanderen voor meer interconnectie en een betere marktkoppeling. Sterkere concurrentie zal bovendien leiden tot lagere prijzen.

Lees meer over welke beleidsinitiatieven nodig zijn voor een succesvolle energietransitie in onze Voka paper.

 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag