Skip to main content
  • Nieuws
  • Europa mag niet gegijzeld worden door de minst bereidwillige

Europa mag niet gegijzeld worden door de minst bereidwillige

  • 13/03/2017

Europa staat op een kruispunt: hoe zal de Europese Unie zich verder ontplooien? Voor onze exportgerichte Vlaamse economie is het van groot belang dat Europa alle kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen en verder te integreren. Daarom mag Europa zich niet langer laten gijzelen door de minst bereidwillige lidstaten. Een Europa op verschillende snelheden is de beste garantie om onze economie verder te laten groeien.

  • Het Europese kompas is vandaag volledig ontregeld.
  • Een uiteenvallen van de Europese Unie zou nefast zijn voor onze ondernemers.
  • Kiezen voor een Europa met verschillende snelheden biedt de beste perspectieven.

 

Een Europa op verschillende snelheden is de beste garantie om onze economie verder te laten groeien.

Begin maart gaf Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn ‘white paper’ over de toekomst van de Europese Unie een eerste aanzet tot het nadenken over de aard van een EU na een brexit.

Die nieuwe visie is broodnodig, want het Europese kompas is vandaag volledig ontregeld. Door de keuze van de Britten om de EU te verlaten, werd de grondslag van het Europese project abrupt ontkracht, met name het streven naar een ‘steeds hechtere unie’.

Nochtans heeft de bedrijfswereld alle belang bij een hechtere unie. Door de Europese eenheidsmarkt kunnen ondernemers in de EU een markt aanboren van 500 miljoen Europeanen, zonder dat ze importtarieven moeten betalen of onderworpen zijn aan complexe douanecontroles.

De Europese Unie heeft ons land alvast geen windeieren gelegd: sinds de oprichting van de eenheidsmarkt in 1990 is het bbp per capita met 2,5% gestegen en zijn er volgens een recente studie 113.000 jobs bijgekomen. Voor Vlaamse ondernemers weegt het belang van de EU nog een stuk zwaarder: ruwweg 85% van de Belgische export en import is op het Vlaamse conto te schrijven. 70% van die Vlaamse export, een slordige 210 miljard euro, vloeit overigens naar andere EU-lidstaten.

Een uit elkaar vallen van de EU zou dan ook bijzonder nefast zijn voor onze ondernemers.
Maar dat betekent niet dat er niets moet veranderen in Europa. De anti-Europese stemmen klinken steeds luider. Net daarom is de EU dringend toe aan vernieuwing. Om te vermijden dat de EU vervelt tot een vastgeroest clubje van lidstaten wiens elan bepaald wordt door de minst bereidwillige, moet een EU met verschillende snelheden mogelijk zijn.

Dit biedt lidstaten niet enkel de mogelijkheid om verder te bouwen aan de Europese integratie als ze dat willen, een dergelijke toegenomen keuzevrijheid geeft ook de kans om een mate van EU-integratie na te streven die gedragen wordt door de eigen burgers. De EU wordt vandaag nog door te veel Europeanen gezien als een Romeins rijk  dat de deelstaten dicteert wat te doen.

Maar een EU met verschillende snelheden kan niet absoluut zijn. Voor de Vlaamse bedrijven is er nog steeds nood aan een sterker Europa – en dus meer Europa – waar de meerwaarde van een Europese aanpak ontegensprekelijk is. Zo is het voor ondernemers cruciaal dat handel een Europese bevoegdheid blijft. Het CETA-incident van eind vorig jaar toonde dit mooi aan: we hebben enkel onderhandelingskracht op internationaal niveau zo lang we samen als EU onderhandelen, terwijl verdeelde lidstaten impact verliezen. Vlaamse ondernemers, die sterk afhankelijk zijn van handel, zouden dan het gelag betalen.

Tegemoet komen aan het vaak geciteerde ‘democratische deficit’ van het EU-handelsbeleid moet dan ook gebeuren op Europees en niet op nationaal niveau. Het lijkt ons zinniger om het Europees parlement en niet de nationale parlementen meer inspraak te geven in het handelsbeleid. Nationale parlementen kunnen wel nog steeds hun zeg hebben over investeringen in door de EU afgesloten handelsverdragen. De bouw van een nieuwe fabriek heeft bijvoorbeeld een iets ingrijpender effect op de omgeving van de lidstaat dan pure handel.

Momenteel kan echter eender welk bevoegd parlement in de EU een handelsverdrag blokkeren voor alle 28 lidstaten indien het niet akkoord gaat met het luik over investeringen. Dat moet in de toekomst anders.

Tijd dus voor de Europese leiders om de eigen schaduw te overstijgen. Als de Europese Unie de storm waarin ze zich vandaag bevindt, wil overwinnen, dan moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden. Kiezen voor een Europa op verschillende snelheden biedt de beste garanties om het project verder te doen groeien. Een Europa dat intern pragmatisch is en ruimte biedt aan verschil, maar steeds als één en ondeelbaar naar buiten treedt, dat is de weg vooruit.

 

Gilles Suply - Internationaal ondernemen - gilles.suply@voka.be

 

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez