Skip to main content
Map

EU-relanceplan voor Brussel

  • 12/03/2021

Investeren in duurzame mobiliteit, renovatie, omscholing van werkzoekenden, en digitalisering bij de publieke diensten…Dat zijn de belangrijkste doelstellingen in het relanceplan dat vanuit het Brusselse gewest worden ingediend bij Europa. Er is ook geld voorzien voor de renovatie van het justitiepaleis.

Tekst: Jan Van Doren

De federale en regionale regeringen stelden een relanceplan samen, waarvoor ze bij de EU steun vragen. Ons land kan aanspraak maken op een 5,9 miljard euro Europese subsidies in het kader van het Europese relanceplan Herstel- en Veerkracht. Dit budget werd verdeeld tussen de federale en regionale overheden. Het Brusselse gewest kan voor 395 miljoen euro aan projecten gefinancierd krijgen. België dient een pakket van in totaal 7,8 miljard euro in. De Europese Commissie zal een selectie maken.

De projecten moeten kaderen binnen de strategie van het Europese relancebeleid, waarin een duurzame transitie en de digitalisering centraal staan. De projecten moeten ten laatste in 2026 worden gerealiseerd. Hieronder geven we een kort overzicht van de ingediende projecten, die dus wel nog de goedkeuring moeten krijgen van de EU. Er kunnen nog projecten sneuvelen, of beperkt worden, om het budget in lijn te hebben met de toegezegde steun. Er zitten in het pakket ook projecten die de Brusselse regering zich reeds had voorgenomen, maar waarvoor er nu dus Europese middelen kunnen aangesproken worden.

Bus
Het grootste deel uit het Brusselse relancepakket gaat naar mobiliteit (140 miljoen euro). Zo zal de MIVB haar vloot verder elektrificeren.

Het grootste deel uit het Brusselse pakket gaat naar mobiliteit (140 miljoen euro).  De MIVB zal haar vloot verder elektrificeren. Er gaat 10 miljoen euro naar fietssnelwegen die Brussel beter moeten verbinden met het hinterland. Verder wordt er 60 miljoen euro uitgetrokken om de app te ontwikkelen die het rekeningrijden in Brussel mogelijk moet maken (SmartMove) en 5 miljoen voor de versnelde uitvoering van Mobility as a Service (MaaS).

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen wordt geïnvesteerd in meer energiezuinige woningen, inzonderheid de isolatie van de residentiële sector (65 miljoen) en van sociale woningen (47 miljoen).  

Een derde belangrijke focus betreft de omscholing van werkzoekenden, met daarin ook maatregelen om moeilijk bereikbare groepen te integreren op de arbeidsmarkt (100 miljoen euro). Daarnaast wordt er geïnvesteerd in activering en de verbetering van de beroepsopleiding (19 miljoen euro).

Voor de digitalisering worden middelen voorzien voor meer digitale communicatie tussen burgers, ondernemingen en overheid (58 miljoen).  De aanvragen voor stedenbouwkundige of milieuvergunningen zullen volledig gedigitaliseerd kunnen worden. Daarnaast zullen scholen beter worden uitgerust om digitaal te kunnen werken. In de digitale strategie wordt ook nog eens 10 miljoen euro uitgetrokken voor de oprichting van een Centre for Artificial Intelligence (AI) for the Common Good, waarbij VUB en ULB zullen nagaan hoe AI beter kan worden ingezet om het Brussels beleid, de economie en social profit te ondersteunen.

Het Brusselse gewest zal ook kunnen genieten van enkele investeringen opgenomen in het federale deel van het Belgische relanceplan, waaronder een versterking van het GEN, heraanleg van het Schumanplein, fietssnelwegen, de herbestemming van het Beursgebouw, de verdere renovatie van de Jubelparkmusea en het Justitiepaleis.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie