Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • EU-China investeringsakkoord: essentieel instrument voor gelijk speelveld

EU-China investeringsakkoord: essentieel instrument voor gelijk speelveld

  • 13/01/2021

De eindejaarsperiode van 2020 was er een om niet snel te vergeten. Niet enkel omwille van de kerst- en nieuwjaarsfeestjes die we noodgedwongen in onze bubbel hebben moeten beleven. Ook op politiek niveau was december immers een echte ‘boerenmaand’, althans op Europees niveau. Denk aan de akkoorden over de Europese meerjarenbegroting, het EU-relanceplan, het EU-VK vrijhandelsverdrag en last but not least het EU-China investeringsakkoord.
 

Het rijtje aan succesvol afgesloten EU-dossiers in december oogt zonder meer indrukwekkend. Er werd een akkoord bereikt over de Europese meerjarenbegroting en het EU-relanceplan. Hierdoor is de weg vrijgemaakt om in 2021 een ambitieus investeringsprogramma op poten te zetten dat fundamenteel zal zijn om de coronacrisis te verteren. Daarnaast werd op de valreep ook nog een EU-VK vrijhandelsverdrag afgesloten én geratificeerd. Na 4 jaar hard onderhandelen wisten de EU en het VK hiermee finaal alsnog een harde brexit met invoerheffingen op 1 januari te vermijden.

Ten slotte slaagden de EU en China erin om een investeringsakkoord af te sluiten, wat een enorme opsteker is voor Vlaamse bedrijven die actief zijn op de Chinese markt. Het EU-China investeringsakkoord bleef echter in hoge mate onder de radar. De schaarse reacties die te rapen vielen, getuigden bovendien vaak van een gebrek aan kennis over wat het akkoord precies inhoudt. 

Een investeringsakkoord, geen handelsakkoord

Het akkoord, waarover men 7 jaar onderhandeld heeft, is nochtans in meerdere opzichten significant. De voornaamste doelstelling van het akkoord is om wederkerigheid te bekomen inzake de toegang voor investeerders tot elkaars markten. Het betreft immers een investeringsakkoord, geen handelsakkoord, wat een zeer groot verschil is.

Het investeringsakkoord is dan ook vooral gunstig voor de Europese bedrijfswereld. Vandaag hebben Chinese investeerders immers veel gemakkelijker toegang tot de zeer open Europese economie dan vice versa. Europese bedrijven die wensen te investeren in China, moeten bijvoorbeeld vaak een joint venture oprichten met een Chinees bedrijf, wat kan leiden tot ongewilde technologietransfers. In verschillende sectoren mogen Europese bedrijven bovendien gewoonweg niet of slechts zeer beperkt investeren in China. Chinese investeerders worden in de EU aan veel minder strikte voorwaarden onderworpen. Het akkoord moet dan ook het gelijke speelveld tussen Europese en Chinese investeerders versterken.
 

De voornaamste doelstelling van het akkoord is om wederkerigheid te bekomen inzake de toegang voor investeerders tot elkaars markten.

Gilles Suply

Duurzame ontwikkeling

Het akkoord vestigt daarnaast ook de aandacht op duurzame ontwikkeling. Zo engageert China zich voor de eerste keer ooit in een internationaal verdrag om verschillende afspraken van de Internationale Arbeidsorganisatie te respecteren en te ratificeren. Daarnaast engageert China er zich nogmaals toe om het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Ook al gaat het enkel over intentieverklaringen, dit is een belangrijk precedent dat aantoont dat China zich bereidwillig toont om rekening te houden met Europese gevoeligheden. 

De VS

Er wordt gesteld dat het akkoord een strategische overwinning is voor China omdat dit een wig zou drijven tussen de EU en de VS. De Verenigde Staten sloten echter in januari 2020 zelf een zeer gelijkaardig akkoord met China. Amerikaanse investeerders hebben dan ook vandaag al een betere toegang tot de Chinese markt dan hun Europese concullega’s. Het akkoord kan dus beschouwd worden als een belangrijk instrument om ook het gelijke speelveld tussen Amerikaanse en Europese bedrijven te versterken.

Het akkoord hoeft overigens geenszins een versterking van de trans-Atlantische relatie in de weg te staan, die onder aantredend president Joe Biden nieuw leven in geblazen zal worden. Integendeel, die blijft fundamenteel om de op regels gebaseerde internationale handelsorde opnieuw te versterken waarvoor er aan beide zijden van de Atlantische Oceaan vandaag hernieuwd draagvlak te vinden is.

Een China-strategie die vooral bestaat uit non-beleid zou onzinnig zijn. De opkomst van China zal immers niet geremd worden door de Europese kop in het zand te steken. Dit is vandaag des te relevanter aangezien de onderhandelingsmacht van het Westen de komende jaren verder zal afkalven door de enorme economische groei die China nog zal boeken in de toekomst. De banden verder versterken met de VS en gezamenlijk druk uitoefenen op China is dan ook een veel wijzere koers dan de huidige status quo te behouden. Dit verdrag zal alvast een stap in de goeie richting zijn.
 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd