Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Essentiële verplaatsingen tijdens corona - Update

Essentiële verplaatsingen tijdens corona - Update

 • 01/09/2020

U moet op zakenreis of professionele verplaatsing in het buitenland tijdens corona. Wat kan en wat zijn de voorwaarden? Essentiële verplaatsing of niet? Reizen naar rode zones zijn verboden, maar wat als u om professionele redenen toch een verplaatsing dient te maken naar een rode zone of land?

DE UITZONDERINGEN OP DE REGEL

Binnen Europa

Er zijn door Europa een aantal uitzonderingen voorzien. Werknemers die tot een van de onderstaande categorieën behoren, mogen reizen naar rode zones binnen Europa, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Ze dienen uiteraard wel te voldoen aan de opgelegde maatregelen van de bestemming (dat kan bv. een test of quarantaine zijn). Wie uit een rode zone terugkeert naar België, en er langer dan 48 uur verbleef, dient hier verplicht een test en 14 dagen quarantaine te ondergaan. Ook het Passenger Locator Form moet ingevuld worden. Dit zijn de toegelaten uitzonderingen:

 • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverplaatsingen;
 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers in transit;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 • Hooggekwalificeerde en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht;
 • Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
 • Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Buiten Europa

Reizen naar bestemmingen buiten Europa, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk is momenteel verboden. Deze landen bevinden zich momenteel allemaal in de rode zone. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er toch naar niet-EU-landen gereisd worden in kader van professionele redenen:

 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers in transit;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 • Hoogopgeleide en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

HOE BEWIJST U DAT U EEN ESSENTIËLE REIS MAAKT?

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een arbeidscontract, juridisch bindende documenten of een verklaring waaruit blijkt dat de interventie of verplaatsing noodzakelijk is en niet kan uitgesteld worden. 

Ook bij essentiële verplaatsingen is bij terugkeer van een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland het invullen van een passenger locator form verplicht. Bij terugkeer uit een rode zone geldt eveneens de quarantainemaatregel en het verplicht ondergaan van een coronatest.

UITZONDERINGEN OP DE QUARANTAINEMAATREGELEN

De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:

 • Grensbewoners;   
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;   
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten bij het uitoefenen van hun functie;  
 • Passagiers op doorreis;   
 • Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie; 
 • Hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
 • Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.

Terug in België mag de quarantaine - volgens de letter van de wet - enkel en alleen verlaten worden indien er een noodzakelijke en dringende professionele activiteit dient te gebeuren, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. In principe is de quarantaine bij meer dan 48 uur verplaatsing vanuit rode zone van toepassing.

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag