Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Er kan nog veel gebeuren vanuit de sector zelf”

“Er kan nog veel gebeuren vanuit de sector zelf”

  • 05/09/2023

Op donderdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres. Dit jaar is het centrale thema "Zorgen voor morgen - Een politiek debat voor een gezonde toekomst”. De Health Community-leden leggen er de politieke boegbeelden in welzijn en zorg het vuur aan de schenen over nieuwe zorgmodellen, de nijpende arbeidsmarkt en broodnodige innovatie. In de aanloop naar het congres laten we naar goede gewoonte enkele ‘toekomstdenkers’ aan het woord. In deze editie: Candice De Windt, Vlaams zorg- en welzijnsambassadeur.
 

Intro

Candice De Windt heeft een achtergrond als verpleegkundige. Ze was enkele jaren stafmedewerker in een psychiatrisch ziekenhuis en ging dan aan de slag bij Odisee Hogeschool, eerst als docent en later als directeur onderwijs en onderzoek. Daarna was ze 2 jaar adviseur hoger onderwijs voor het kabinet van de Vlaamse Minister van Onderwijs. Sinds maart 2022 is ze Vlaams zorg- en welzijnsambassadeur. Die ambassadeursfunctie bestaat al een 12-tal jaar, maar werd bij de start ervan enger ingevuld dan nu, met een focus puur op zorg. “Ik stond erop om de scope uit te breiden naar zorg én welzijn, want we zien dat iedereen kreunt onder dezelfde uitdagingen: van ergotherapeuten en kinderbegeleiders tot verpleegkundigen, technologen medische beeldvorming, huisartsen,…”, duidt Candice.

Bedoeling is dat ze hét gezicht is van zorg en welzijn in Vlaanderen. “Het doel van mijn functie is vooral om na te gaan hoe we de sector kunnen versterken. Daarvoor is het essentieel dat ik contact heb met de praktijk, want ik moet capteren welke uitdagingen en verwachtingen er leven op de werkvloer. Verbinding en afstemming zijn dan ook sleutelelementen.” 

Haar functie is apolitiek, maar het is wel de bedoeling dat ze het beleid sensibiliseert over de hindernissen en opportuniteiten die ze opmerkt. “Voor sommige veranderingen hebben we de politiek nodig. Ik denk onder meer aan de flexibilisering van diplomavereisten. Er is bijvoorbeeld een grote groep zij-instromers die snel aan het werk wil, terwijl ze nog aan het studeren zijn. Ook de traditionele 38-urenweek is aan vernieuwing toe. Er zijn almaar meer eenoudergezinnen: het zou voor die ouders handig zijn om minder uren te werken in de week waarin de kinderen thuis zijn en omgekeerd. Ook als het gaat over economische migratie, is het aan de politiek om een kader te scheppen om buitenlands talent aan te trekken.”

Coaching en begeleiding

Tegelijk is Candice ervan overtuigd dat vanuit de sector zelf ook nog veel kan gebeuren. Ze denkt dan bijvoorbeeld aan hoe het concept leiderschap wordt ingevuld binnen zorg en welzijn. “De jonge generatie wil het klassieke, autoritaire model van leiderschap niet meer. Daar moeten organisaties dus zeker iets aan veranderen, als ze mensen willen aantrekken. We denken nog te vaak dat goede verpleegkundigen ook goede leidinggevenden zijn. Maar coaching en begeleiding zijn onontbeerlijk, zodat zij de juiste tools aangereikt krijgen op het vlak van managementvaardigheden.”

Ook bij stages en bij het onthaal van nieuwe medewerkers is er meer ondersteuning nodig, vindt ze. “Leerlingen en studenten worden soms aan hun lot overgelaten onder het mom van ‘we hebben geen tijd’. Maar we mogen niet vergeten dat de studenten van vandaag de collega’s van morgen zijn. Als mensen slecht begeleid worden, haken ze af of kiezen ze voor een andere sector.”

Rol van het onderwijs

Vanuit haar achtergrond en ervaring beseft Candice maar al te goed het belang van het onderwijs, en dus wil ze de brug slaan tussen onderwijs en zorg en welzijn. “Het onderwijs is natuurlijk onmisbaar om talent aan te trekken en op te leiden. Enerzijds kunnen we bestaande trajecten transparanter maken; anderzijds zie ik ook nog hiaten in het bestaande aanbod. Je kan bijvoorbeeld studeren voor kinderbegeleider of een bachelor Pedagogie van het Jonge Kind volgen, maar er is geen tussenniveau.”

 

 

“Als ik één boodschap mag brengen, is het wel hoe cruciaal het is dat mensen in zorg en welzijn fier zijn op hun job.”

Candice De Windt

Ombuigen

De allergrootste uitdaging, dat is om jongeren te motiveren om voluit te kiezen voor de sector, vindt ze. “De oriëntering naar zorg en welzijn is op dit moment geen wervend verhaal. Dat ombuigen is een collectieve verantwoordelijkheid, zowel van de sector als van de hele maatschappij. We brengen zorg en welzijn te weinig onder de aandacht, en als we erover berichten, is dat vaak op een negatieve manier. Zorgberoepen worden vooral voorgesteld als zwaar en moeilijk. Vanuit Vlaanderen zetten we, dankzij het VIA6 akkoord, actief in op juiste en wervende beeldvorming en branding van zorg en welzijn via careēr. Maar meer nog dan overkoepelende branding, is het zo belangrijk dat we zelf ook juist en fijn communiceren. Als ik één boodschap mag brengen, is het wel hoe cruciaal het is dat mensen in zorg en welzijn fier zijn op hun job. Als ze die trots uitstralen in hun omgeving, zijn zij de beste ambassadeurs.”

Hoe kunnen we voldoen aan de groeiende complexiteit van zorg met beperkte middelen en minder personeel? Hoe zorgen we voor een toekomst waarin we langer gezond blijven? Een toekomst waarin werken in welzijn en zorg werkbaar is? Een toekomst met sterke digitale competenties die innovatie faciliteren?

Wil je meer ontdekken? Schrijf je dan in voor het jaarlijks Voka Health Community Congres op donderdag 28 september in Den Oven te Boom.

Voka Health Community Congres

 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.