Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Is er door onze wankele overheidsfinanciën wel nog geld voor ernstige relance?

Is er door onze wankele overheidsfinanciën wel nog geld voor ernstige relance?

  • 26/11/2020

Met de coronacrisis vliegen de miljarden aan overheidssteun en aan begrotingstekorten ons nu al maanden om de oren. Volgens sommigen moeten we ons helemaal geen zorgen maken over de oplopende overheidsschulden, terwijl anderen waarschuwen voor de catastrofale gevolgen daarvan. Zoals zo vaak ligt de realiteit genuanceerder. 

Voor de duidelijkheid, onze overheidsfinanciën zijn er slecht aan toe. Dat was al voor corona het geval, en is er met corona niet beter op geworden. Onze overheidsschuld klimt terug richting 120% van het bbp, en hoort daarmee tot de hoogste van Europa, zij het op respectabele afstand van Italië en Griekenland.

Veel belangrijker is evenwel dat wij daarnaast ook aankijken tegen belangrijke budgettaire uitdagingen. Volgens de Europese Commissie blijft het structurele begrotingstekort (exclusief de rentelasten) in België tegen 2022 hangen op 3,7% van het bbp. Onder vergelijkbare Europese landen doet enkel Spanje nog slechter.

Daarbovenop komt nog de vergrijzingsfactuur die met 5% van het bbp op langere termijn in België zwaarder uitvalt dan in de rest van Europa. Zo hebben de notoire club Med-landen hun vergrijzingsfacturen al veel beter op orde dan België. De combinatie van hoge overheidsschuld, zware uitstaande facturen en een belastingdruk die vandaag al tot de Europese top behoort, illustreert de slechte toestand van onze overheidsfinanciën. 
 

Te weinig doen houdt vandaag grotere risico’s in voor onze overheid dan te veel doen.

Bart Van Craeynest

Toch blijft er financiële ruimte voor de overheid om de impact van deze crisis tegen te gaan. Dat niet doen zou nefaste gevolgen hebben voor ons economisch potentieel en langs die weg de budgettaire toestand nog verder ondermijnen. Economische groei wordt immers een essentiële factor om de overheidsfinanciën op termijn terug op de rails te krijgen. Te weinig doen op dat vlak houdt vandaag grotere risico’s in voor onze overheid dan te veel doen.

Niettemin moet de overheid bedachtzaam omspringen met de extra middelen die ze inzet. Die moeten gericht zijn op het beperken van de structurele schade door de crisis en/of op het versterken van ons groeipotentieel na de crisis. Voor koopkrachtcadeautjes of bijkomende lopende uitgaven is er geen ruimte. 

Ondersteunen en versterken

Na deze crisis zal de terugkeer naar gezonde overheidsfinanciën sowieso een werk van lange adem worden. Het opvangen van de vergrijzingsfactuur via een ernstige pensioenhervorming en een grondige herziening van de financiering van de gezondheidszorg wordt daarbij een cruciale opdracht.

Na deze crisis wordt een jarenlange budgettaire inspanning onvermijdelijk, maar vandaag moet de focus liggen op het ondersteunen en versterken van onze economie.   

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd