Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Enquête Voka Vlaams-Brabant: Economische situatie verslechtert, nood aan hervormingen hoog

Enquête Voka Vlaams-Brabant: Economische situatie verslechtert, nood aan hervormingen hoog

  • 23/10/2023

Voka KvK - Vlaams-Brabant stelt vast dat de economische situatie in onze Vlaams-Brabantse bedrijven zienderogen achteruitgaat. Dat blijkt uit een economische enquête die begin deze week werd uitgevoerd bij 650 Vlaamse ondernemingen. De situatie wordt vooral in de industrie en de bouw problematisch. De industrie verwacht voor heel 2023 een achteruitgang van de economische activiteit met 6 procent, in de bouwsector bedraagt die zelfs 8 procent. Een kwart van de grote industriële bedrijven doet al beroep op tijdelijke werkloosheid, een ander kwart overweegt het in de komende maanden. Alles wijst erop dat er economisch onweer op komst is.

In de tweemaandelijkse Voka-enquête wordt bevestigd dat het niet goed gaat met onze economie. ​ De hoge loon- en energiekosten, het personeelstekort en de geopolitieke spanningen eisen hun tol en zijn de oorzaak van een snel afkalvende vraag, vooral dan vanuit het buitenland. We moeten onder meer de werking van de interne markt optimaliseren, export en import diversifiëren in een geest van gezonde concurrentie en stijgende energiekosten temperen. Onze bedrijven verliezen namelijk in een sneltempo concurrentiekracht ”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka KvK Vlaams-Brabant
 

Vraag zakt in

De vraag zakt in. De orders zitten in 6 op de 10 bedrijven onder het normale niveau, zo geven de respondenten aan. 4 op de 10 verwacht nog een verdere daling in de komende zes maanden. De ondernemingen verwachten een daling van de omzet met gemiddeld 2,6% voor heel het jaar 2023. In eenzelfde enquête afgenomen in augustus verwachtten de bedrijven nog een omzetstijging met 2,5%.

Werkgelegenheid

Eén op de vijf bedrijven doet vandaag al beroep op tijdelijke werkloosheid, één op de 10 denkt dat in de komende maanden te moeten doen. Van de industriële bedrijven met meer dan 250 medewerkers doet vandaag al een kwart beroep op de tijdelijke werkloosheid.

Eén op de zeven van de ondervraagde ondernemingen overweegt in de komende zes maanden een herstructurering door te voeren. Eén op de drie verlaagt ook de investeringsplannen. Ondanks de tijdelijke werkloosheid en herstructureringen blijven de bedrijven een grote krapte op de arbeidsmarkt signaleren.

Maatregelen noodzakelijk

Structurele handicaps maken het onze ondernemingen steeds moeilijker om concurrentieel te zijn: de hoge loonkosten, de energiehandicap voor de industrie, de krappe arbeidsmarkt en de onzekerheid rond vergunningen. Als die structurele handicaps niet worden weggewerkt, dreigen verregaande gevolgen voor onze regio als investeringslocatie.

De politiek stelde cruciale hervormingen uit. De verkiezingen van volgend jaar zijn geen alibi om niets meer te doen. Neem op korte termijn maatregelen voor het voor sommige bedrijven te laat is. We kunnen ons niet permitteren om een jaar niets te doen en ondertussen onze economie, onze groei en onze welvaart op het spel te zetten. Voka Vlaams-Brabant verwacht nu daadkracht van zowel de federale als de Vlaamse regering ”. Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant


Voka - KvK Vlaams-Brabant dringt aan op een aantal concrete maatregelen die nu moeten genomen worden.

"Niet alles is kommer en kwel, onze bedrijven vinden zichzelf opnieuw uit, maar er zijn limieten en ze hebben zuurstof nodig.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant

Federaal

  1. verlenging van de tijdelijke verlaging van de patronale bijdragen in de komende kwartalen zoals in de eerste twee kwartalen van 2023
  2. uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen voor bedrijven die het moeilijk hebben
  3. maximale korting op de transmissienettarieven voor energie-intensieve industriële verbruikers, zoals in onze buurlanden

Vlaams

  1. een robuust en rechtszeker vergunningenkader, met een dringende goedkeuring van een beter onderbouwd stikstofdecreet
  2. een geïntegreerd industrieel beleid met focus op terugdringen van loon- en energiekosten
  3. een nieuw financieringsinstrument voor industriële klimaatinvesteringen op Vlaams niveau

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus