Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Enquête: Hoogstens “90%-economie” in 2021 - snel sterke federale regering nodig

Enquête: Hoogstens “90%-economie” in 2021 - snel sterke federale regering nodig

 • 20/08/2020

Nu de zomervakantie bijna voorbij is, heeft Voka bij meer dan 1.100 Vlaamse bedrijven gepeild naar hun situatie sinds de coronacrisis. Daaruit blijkt dat het economisch herstel langzamer zal gaan dan gevreesd. Nog steeds lijden meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies en zelfs voor 2021 wordt ingeschat dat men slechts 90% van de pre-coronaomzet zal behalen. “We blijven dus steken in de zogenaamde ‘90%-economie'. Dat onze economie zo traag recht krabbelt, zet onze werkgelegenheid en overheidsfinanciën zwaar onder druk. Daarom is snel een volwaardige regering met sterke meerderheid nodig die de nodige relancemaatregelen neemt. De economie blijft noodgedwongen op een laag pitje draaien, de politiek heeft geen excuses meer om niet voluit voor oplossingen en hervormingen te gaan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Op basis van een nieuwe enquête en de economische cijfers van de eerste jaarhelft, schat Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, in dat de Belgische economie met 8,5% zal krimpen in 2020. Voor volgend jaar wordt wel herstel verwacht, maar de groei zou slechts 4% bedragen. Het verlies van de coronacrisis wordt dus zeker niet goedgemaakt volgend jaar. “Momenteel lijden nog steeds meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies. Gemiddeld ligt de omzet nu nog 14% onder het pre-coronaniveau; we zien dat vooral de kleinere ondernemingen door zwaar weer gaan”, weet Hans Maertens. 

“De terugval in de eerste jaarhelft is gelukkig iets minder dan we enkele maanden geleden vreesden, maar wat wel zorgen baart, is dat het herstel veel trager op gang komt dan gedacht. De vraag naar producten en diensten blijft minder, bedrijven schroeven ook hun investeringen voor volgend jaar terug (27%) en de perspectieven voor de export zijn allesbehalve rooskleurig. 84% van de exporteurs ziet herstel niet meer mogelijk dit jaar. 24% denkt dat de export pas in 2022 of later hersteld zal zijn. De blijvende onzekerheid over volgende besmettingsgolven en de zwaar getroffen exportmarkt, maken dat we de hoop op een snel en volledig herstel in 2021 jammer genoeg moeten opbergen.”

Einde aan politieke stilstand

Die onrustwekkende herstelcijfers geven volgens Voka aan dat er snel politieke actie nodig is om de economische teloorgang te stoppen. De verminderde omzet weerspiegelt zich immers ook in de tewerkstellingscijfers. Zowat 5% van de jobs staan op de helling, goed voor 130.000 jobs in de private sector. Dat is bovendien zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend. “Daarom is er nood aan politieke daadkracht. Op korte termijn om de groei en dus het herstel aan te zwengelen. De overheid moet zorgen voor meer investeringen, zowel bij de bedrijven via investeringsstimulerende maatregelen zoals het wederopbouwmechanisme en een verhoogde degressiviteit van investeringen, maar ook via meer overheidsinvesteringen. Daarnaast moet er dringend meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt komen. Enkel Portugal doet het daarin nog slechter dan wij in Europa, dat is onaanvaardbaar. En tot slot vragen we dat het coronasysteem van tijdelijke werkloosheid wordt opengesteld voor alle bedrijven, minstens tot het einde van dit jaar”, aldus Hans Maertens.

In Europa heeft enkel Portugal een minder flexibele arbeidsmarkt dan ons land, dat is onaanvaardbaar

Hans Maertens

Maar Voka heeft ook een boodschap voor de politieke onderhandelaars. “Maak snel een sterke federale regering, die niet alleen de nodige herstelmaatregelen kan treffen op de korte termijn, maar die ook de noodzakelijke hervormingen doorvoert voor de middellange termijn. De politieke stilstand duurt al te lang en leidt enkel tot verdere achteruitgang, we zijn in een kritieke fase aanbeland. Zorg dat het land bestuurd wordt door een regering met volle bevoegdheden en een brede meerderheid aan beide kanten van de taalgrens.”

Leren leven met virus

Voor Voka is het duidelijk dat de impact van de coronacrisis nog jaren zal duren. Daarom pleit de werkgeversorganisatie ook dat de Nationale Veiligheidsraad verantwoorde versoepelingen op sociaal en economisch vlak toelaat zonder extra risico’s voor de gezondheid. “Het lijkt onrealistisch om zonder vaccins het virus volledig te stoppen. Daarom moeten we ons aanpassen en het normale leven zo goed als mogelijk hervatten op een manier waarop we de gezondheidsrisico’s aanvaardbaar en onder controle houden. Zo moet men het bijvoorbeeld mogelijk maken om veilig evenementen te organiseren en te gaan winkelen. Te streng optreden zal enkel de mentale en economische weerbaarheid van onze samenleving en van bepaalde sectoren kraken”, zegt Hans Maertens. 

De belangrijkste enquêteresultaten

 • 7 op 10 bedrijven ervaart nog steeds een omzetdaling
 • De gemiddelde daling is vandaag nog 14% maar loopt op tot meer dan 30% voor kleine ondernemingen
 • Ook in 2021 blijft omzet duidelijk onder pre-crisis niveau: gemiddeld 10%
 • Investeringsplannen worden met 27% teruggeschroefd owv coronacrisis
 • Export daalt gemiddeld met 29%
 • 84% exporteurs ziet geen volledig herstel dit jaar, 24% ziet herstel pas in 2022 of later
 • Economische groei 2020: -8,5%
 • Economische groei 2021: +4%
 • Verwacht jobverlies: 5%, ofwel 130.000 jobs in private sector, excl. faillissementen zelfstandigen
 • 85% van bedrijven die tijdelijke werkloosheid gebruiken, wil dit systeem minstens tot eind dit jaar, 47% minstens tot midden 2021

Contactpersoon

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel