Skip to main content
  • Nieuws
  • “Enkel slimme kilometerheffing kan files écht oplossen”

“Enkel slimme kilometerheffing kan files écht oplossen”

  • 24/04/2018

Dinsdag 24 april presenteerde Viapass de cijfers voor het tweede volledige werkingsjaar van de kilometerheffing. Hieruit blijkt dat de inkomsten het afgelopen jaar zijn gestegen. Toch moeten we vaststellen dat de maatregel amper een effect had op de verkeersdrukte. “Twee jaar na de invoering van de kilometerheffing kunnen we besluiten dat dit vooral een extra kost is voor onze bedrijven. Een echte mobiliteitsoplossing is het niet,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Willen we onze mobiliteit echt structureel verbeteren, dan moeten we werk maken van een slimme kilometerheffing voor al het wegvervoer.”

De kilometerheffing voor vrachtwagens is al twee jaar inSlimme Kilometerheffing voege, maar ze verbetert – zoals voorspeld – niets aan de files. Uit de cijfers van Viapass blijkt dat de inkomsten van de heffing blijven stijgen. “Dit is niet verwonderlijk,” aldus Hans Maertens. “Onze economie trekt overal stevig aan, dat zien we ook op de weg. Helaas vertaalt dit zich ook in veel verkeersellende. Dagelijks sneuvelen er filerecords. De nood om iets te doen was nog nooit zo groot.”

Hoewel er meer en meer consensus is over de noodzaak van een algemene en zinvolle kilometerheffing, blijft het wachten op de invoering. Nochtans is dat meer dan ooit nodig. Enkel bij de uitbreiding van het systeem naar een slimme (d.i. variërend in functie van plaats en tijdstip) heffing die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens, zullen we een echte mobiliteitsshift kunnen realiseren. Wie weinig, buiten de spits en met een milieuvriendelijk voertuig rijdt, zal minder betalen. Wie veel, in de spits en met een vervuilende wagen rijdt, zal meer betalen.

Tegen 2030 blijft het vervoer per wagen het overgrote deel uitmaken van het wegverkeer. Bovendien zijn het vooral de autotrips voor ‘andere motieven’ (verplaatsingen voor vrije tijd, boodschappen, vakantie, ...) die zullen toenemen, veel meer dan het aantal woon-werktrips en woon-schooltrips. En het zijn precies deze vrijetijdsritten die het minst tijdsafhankelijk zijn, en die dus het meest gevoelig zijn voor congestieheffingen.

“Enkel focussen op het goederenvervoer is onvoldoende. Het mobiliteitsprobleem kunnen we enkel aanpakken als iedereen een inspanning doet. We roepen de Vlaamse regering op om versneld werk te maken van de invoering van een algemene kilometerheffing,” aldus nog Hans Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant