Skip to main content
  • Nieuws
  • Enkel mét bedrijven haal je de klimaatdoelstellingen

Enkel mét bedrijven haal je de klimaatdoelstellingen

  • 26/03/2019

Wouter De Geest, voorzitter van het Vlaams ondernemersnetwerk Voka, vindt dat men bedrijven niet met de vinger moet wijzen in het Klimaatdebat. “Bedrijven zijn net de oplossing. Ze realiseerden al het leeuwendeel van de CO2-besparing. Maar overheden en burgers kunnen wel nog veel doen, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer en renovatie van huizen. Ook daaraan zullen bedrijven via innovatie en nieuwe producten bijdragen”. Er is wel nood aan een realistisch tijdpad in plaats van een opbod aan ambities. De Geest had ook een oproep voor de jonge klimaatbetogers. “Vertaal jullie engagement in toekomstgerichte studies, zodat je samen met bestaande bedrijven of met je eigen bedrijf die duurzame toekomst waar kunt maken.”

Tijdens een debat met politieke lijsttrekkers herhaalde Voka-voorzitter Wouter De Geest nog eens dat politici de bedrijven net als een hefboom moeten zien om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Volgens Voka bestaat het containerbegrip ‘Duurzaamheid’ uit vier aspecten die onderling ook verbonden zijn: energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu.

Op vlak van energie ondersteunt Voka een duurzame energietransitie in een realistisch Energiepact. “Onze elektriciteit moet duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Maar de elektriciteitsprijzen liggen in België ruim hoger dan in onze buurlanden. Daarom moeten we inzetten op innovatie, maar vragen we ook een energienorm die de prijzen in bedwang houdt”, aldus De Geest.

Qua klimaatacties wijst Voka er op dat de bedrijven al 85% van de CO2-reductie gerealiseerd hebben. De grootste winsten zijn nu te halen bij de gebouwen, transport en landbouw. “We moeten geen bedrijfswagens afschaffen en zo loon afnemen van wie werkt of diens mobiliteit beknotten, maar efficiënt openbaar vervoer organiseren en inzetten op een slimme kilometerheffing. Bedrijven moeten zeker ook hun gebouwen zo energiezuinig mogelijk maken, maar het zijn vooral de woningen van de burgers die isolatiewinsten kunnen boeken, liefst met innovatieve isolatiematerialen van onze bedrijven.”

Boodschap aan klimaatjongeren

Volgens Voka moet iedereen een steentje bijdragen om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Wanneer men alle inspanningen van bedrijven verwacht, dreigen die uit ons land te vertrekken en verliest ons land jobs. Bovendien verplaatst dit gewoon de CO2-uitstoot naar andere landen. “Het is duidelijk dat we allen samen zowel deel van het probleem als de oplossing zijn. Daarom roepen we op om ambitieus te zijn, maar dit ook te vertalen in realistische plannen. Eerder dan pacten en wetten hebben we nood aan maatregelen die door iedereen uitgevoerd worden”, vindt De Geest.

Die uitdaging zal volgens Voka maar lukken als iedereen betrokken wordt: bedrijven, burgers en overheden; jong en oud. “We moeten naar een probleemoplossend totaaldenken in het klimaatdebat, doorheen heel de maatschappij. Innovatie en duurzaamheid moeten we van jongs af aan stimuleren.”

Voka heeft ook een boodschap specifiek aan de duizenden jongeren die op straat kwamen: “De toekomst ligt bij jullie en bij jullie rol in de bedrijven. Vertaal jullie ijver voor een beter klimaat in toekomstgerichte studies. Het zullen de bedrijven zijn die, dankzij innovatie, dankzij betere en nieuwe producten, processen en materialen, de duurzame toekomst mogelijk kunnen maken. Deze bedrijven ontvangen jullie graag om mee vorm te geven aan die innovatieve toepassingen. Durf kiezen voor STEM-richtingen. Durf ondernemen, zowel via een eigen bedrijf als binnen de bestaande bedrijven. Dan maken we samen die duurzame toekomst waar”, besluit De Geest.

Download hier de speech van Wouter De Geest

Lees hier het verslag.

Contactpersoon

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx