Skip to main content
  • Nieuws
  • Energienorm: reddingsboei in woelige wateren

Energienorm: reddingsboei in woelige wateren

  • 02/05/2017

Ook dit jaar tonen verschillende onderzoeken nog maar eens aan dat onze ondernemingen blijven kampen met competitiviteitsnadelen op hun elektriciteitsfactuur. Willen we onze Vlaamse ondernemingen een duwtje in de rug geven, dan zal een energienorm noodzakelijk zijn. De noodzaak hiervan wordt elk jaar opnieuw aangetoond en is zeer terecht ook onderdeel van de Vlaamse en de federale regeerakkoorden. Waar blijft ze dan?

“Er is dringend nood aan een energievisie voor ons land, waarbij in elke stap competitiviteit, leveringszekerheid en duurzaamheid evenwichtig aan elkaar gekoppeld zijn.”

 

  • Onze Vlaamse ondernemingen kampen met competitiviteitsnadelen op hun elektriciteitsfactuur, die voor sommige profielen oplopen tot 40%.
  • Een energienorm moet deze prijsnadelen op de verschillende componenten van de factuur identificeren, kwantificeren en mitigeren.
  • De regeerakkoorden van 2014 beloofden een oplossing, maar hebben op dit punt nog geen uitvoering gezien. De tijd begint te dringen!

 

Er is de laatste weken weer veel inkt gevloeid over onze energietoekomst. De aankondiging van het faillissement van de elektriciteitscentrale van Langerlo, de discussie over de concessies voor offshore windenergie, de nieuwe studies rond de energiekosten voor ondernemingen, … Als we één algemene conclusie moeten trekken uit al deze berichten, lijkt het wel te zijn dat we ons met het energiebeleid in woelige wateren bevinden. Het is daarbij tot in den treure toe al aan bod gekomen, maar we hebben écht dringend nood aan een duidelijke energievisie voor ons land, die de richting aangeeft waar we als maatschappij met onze energievoorziening naar toe willen. Voor Voka moeten we daarbij in elke stap competitiviteit, leveringszekerheid en duurzaamheid evenwichtig aan elkaar koppelen.

Vooral bij dat eerste punt rekenen we op het instrument van een energienorm. We moeten onze energieprijzen kunnen benchmarken met onze buurlanden en ingrijpen als dat nodig blijkt. Gezien onze staatsstructuur is het nodig om de impact van dat kostenonderdeel zowel op het federale als op het gewestelijke niveau te beoordelen. In het Vlaams parlement heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein echter aangekondigd begin dit jaar sowieso initiatieven te willen nemen, zonder daarbij het federale niveau af te wachten. Dat stemt ons gematigd optimistisch. ‘Gematigd’, omdat voor de implementatie nog heel wat werk moet gebeuren, en we daarom voor de zomer rekenen op concrete stappen vooruit in dit dossier. Volgend jaar verandert de politieke context, in het licht van de lokale verkiezingen die in 2018 plaats vinden. Dergelijke complexe dossiers zullen dan moeilijker de nodige aandacht krijgen.

De studies van PWC – in opdracht van de CREG – en van Deloitte – in opdracht van Febeliec – tonen in ieder geval aan dat actie noodzakelijk blijft. Samengevat komt het er het in beide studies op neer dat voor bepaalde profielen ernstige prijzenhandicaps worden vastgesteld t.a.v. onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland), die voor zo’n 45% van onze export instaan. Dit in de eerste plaats door een hogere commodity (elektriciteits-)prijs, door hogere energiebelastingen en door een gebrek aan vrijstellingen op de netwerkkosten zoals die in de buurlanden bestaan.

Hoog tijd dus voor de invoering van een energienorm, die in de eerste plaats bestaat uit een periodieke benchmarking van het energiekostenverschil, uitgevoerd door onafhankelijke experten en op basis van een geijkte methodologie. Samen met de relevante stakeholders, moeten ze bij vaststelling van een energiekostenhandicap maatregelen identificeren om op korte termijn de handicap te neutraliseren.

Een verdere stijging van de energiekostenhandicap moet ten alle koste vermeden worden, maar kan bij een onzekere toekomst op vlak van onze energievoorziening niet gegarandeerd worden zonder een energienorm. Het water staat voor sommige ondernemingen nu al tot aan de lippen. We rekenen er op dat het probleem erkend wordt en dat het regeerakkoord wordt uitgevoerd.

 

Klaas Nijs - Klimaat en energie - klaas.nijs@voka.be

 

PWC-studie (in opdracht van de CREG): //www.creg.be/nl/publicaties/studie-div-20170330

Deloitte-studie (in opdracht van Febeliec): //www.febeliec.be/data/1493024319Report%20Benchmarking%20study%20electricity%202017_FINAL.pdf

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez