Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Energiedossier: kies scenario met de meeste bevoorradingszekerheid

Energiedossier: kies scenario met de meeste bevoorradingszekerheid

  • 11/01/2022

Kernuitstap of de jongste reactoren verlengen? Kies het scenario met het meeste bevoorradingszekerheid. 

Gaat het licht blijven branden in de winter van 2025-2026? Die vraag houdt ondernemers wakker. Het is hallucinant dat we ons die vraag vandaag moeten stellen, maar twintig jaar aanmodderen in het energiebeleid heeft geleid tot een situatie waarbij we vandaag niet met zekerheid kunnen zeggen hoe we binnen vier jaar zullen voorzien in onze energiebevoorrading. Die onzekerheid, bovenop de enorm gestegen energieprijzen, is onaanvaardbaar. 

Regeerakkoord

De Vivaldi-regering herbevestigde de kernuitstap in haar regeerakkoord. Dat betekent dat in 2025 de laatste nucleaire reactor uit dienst zal genomen worden en dat zet meteen de deadline tegen wanneer alternatieve capaciteit beschikbaar moet zijn.

Om in die capaciteit te voorzien bereidde de regering het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) voor zodat er een businesscase zou ontstaan voor onder andere nieuwe gascapaciteit.

Onzekerheid Vilvoorde

Hoewel de federale regering alle hordes om een CRM te installeren met succes heeft genomen, garandeert dit systeem in zijn huidige vorm de bevoorradingszekerheid hoegenaamd niet.

De centrale in Vilvoorde, die als één van de winnaars uit de eerste veiling van het CRM kwam, heeft namelijk geen vergunning verkregen bij de regionale overheid. Dat maakt dat er op dit moment een tekort is van ongeveer 800 MW om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Nood aan 2 scenario’s

Voka heeft steeds gezegd elke oplossing te toetsen aan drie elementen: de bevoorradingszekerheid, de kostprijs én de duurzaamheid. Een perfecte oplossing bestaat vandaag helaas niet meer, maar één zaak is duidelijk: in dit debat primeert vandaag het garanderen van de bevoorradingszekerheid.

We hebben daarom niet de luxe om scenario’s af te schrijven, zowel de kernuitstap als het verlengen van de jongste 2 nucleaire reactoren moeten daarom voorbereid worden.

Beide scenario’s zijn voor Voka evenwaardig, de keuze moet gaan naar het scenario dat de bevoorradingszekerheid het meest garandeert. Dat is niet louter een technische zaak: ook juridisch moet in beide scenario’s alles afgedekt zijn

Vijf na twaalf

De tijd dringt, we hebben nog slechts twee maanden om ervoor te zorgen dat het licht in 2025 niet uitgaat. Het is nu aan de regeringen van dit land om aan te tonen dat zij na 20 jaar stilstand in het energiedebat nog in staat zijn om cruciale beslissingen te nemen om de welvaart van ons land veilig te stellen.

Voka roept dan ook op om de ideologische tegenstellingen te overstijgen en daadkracht te tonen. Daadkracht voor welvaart en welzijn, daadkracht zodat onze toekomst niet in het gedrang komt.