Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Energie: Vlaamse regering past steunkader aan voor 2023

Energie: Vlaamse regering past steunkader aan voor 2023

  • 10/02/2023

De Vlaamse regering versoepelt de voorwaarden voor bedrijven om energiesteun aan te vragen. Zo is de voorwaarde van een negatieve EBITDA vervangen door een daling van de EBITDA met 50%. Voka - KvK Vlaams-Brabant is opgetogen met deze versoepeling. "Het was absoluut noodzakelijk om de voorwaarden meer in lijn te brengen met het Europese steunkader en de toepassing ervan in onze buurlanden", zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes. "Een veerkrachtig Europees industrieel beleid waarborgt een gelijk speelveld, en een goed functionerende interne markt die de Vlaamse exportgerichte industrie voldoende slagkracht geeft."
 

De Vlaamse regering heeft het steunkader energie versoepeld. Dit is veranderd ten opzichte van het vorige kader: 

  • Uw energieprijzen moeten met minstens 50% zijn gestegen, waar vroeger een verdubbeling van de energieprijzen noodzakelijk was.
  • Er moet geen sprake meer zijn van een negatieve EBITDA, maar er moet wel een EBITDA-daling zijn van minstens 50% t.o.v. referentie-EBITDA (2021).
  • De totale meerkost aan elektriciteit en gas bedraagt minstens de helft van de EBITDA-daling met een cap op 35% van de referentie-EBITDA

Bekijk hieronder de schematische overzicht van het steunkader 2023 (wijzigingen in het vet)

Antwoorden op alle andere vragen rond energiesteun vind je in onze Energie-FAQ.

Contactpersoon

Eric De Pessemier

Adviseur Belangenbehartiging regio Groot-Leuven - C-Valley, Deskundige Ruimtelijke Ordening, Community Vastgoed

Proximus