Skip to main content
  • Nieuws
  • En wanneer de échte relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt?

En wanneer de échte relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt?

  • 09/06/2020

Het is positief dat de superkern zaterdag besliste om de tijdelijke werkloosheid te verlengen tot minstens 31 augustus en extra ondersteuning te voorzien voor sectoren in moeilijkheden zoals de horeca. Maar voor een herstel van onze economie zijn er nu echt dringend ingrepen op langere termijn nodig zoals het inzetten op een flexibelere arbeidsorganisatie.

Om ondernemingen door deze coronacrisis te helpen, zette de superkern zaterdag het licht op groen voor de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 augustus. Iets waar we vanuit Voka sterk op aandrongen. Maar volgens ons moet het systeem van tijdelijke werkloosheid ook nadien nog verder flexibel toegepast worden. Het verlengen van tijdelijke werkloosheid alleen kan men bezwaarlijk als voldoende beschouwen, zeker niet als we kijken naar de relancebehoeften op langere termijn.

Zo zullen bepaalde bedrijven nood hebben aan een uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal. Bovendien dwingen de veiligheidsmaatregelen ons ertoe om het werk anders te organiseren. Als bedrijven hun arbeidsorganisatie moeten aanpassen, moeten ze ook het werk flexibeler kunnen organiseren. Bedrijven die veel vraag hebben, kunnen dan volle bak werken en bedrijven die nieuwe banen creëren, kunnen snel groeien. Omgekeerd mogen ondernemingen die het al moeilijk hebben, niet gewurgd worden door hun arbeidsorganisatie. 

Als bedrijven hun arbeidsorganisatie moeten aanpassen, moeten ze ook het werk flexibeler kunnen organiseren.

Veronique Leroy

Consumptiecheque

Het akkoord van de superkern mist niet alleen heel wat noodzakelijke maatregelen, het roept ook heel wat vragen en bedenkingen op. Denk maar aan de consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Voor alle duidelijkheid, de overheid betaalt die cheque niet, ze doet deze suggestie richting de werkgevers. Maar daarbij vergeet ze dat dit voor heel wat bedrijven een onhaalbare kaart is. Ik denk dat we geen tekening moeten maken bij het feit dat een dergelijke suggestie het sociaal overleg op ondernemingsniveau alleen maar erg bemoeilijkt. Het zal bedrijven onder druk zetten om dit toch maar te betalen, los van hun draagkracht om zoiets aan te kunnen.

Daarnaast is er de vraag wat de rol en de plaats van de cheque is ten opzichte van de loonnormwet. De loonnorm is afdwingbaar en dient om de competitiviteit van de bedrijven te stutten en bewaken. Uiterst belangrijk in deze woelige tijden. Deze cheque zou dan ook onder de loonnorm moeten vallen, waardoor er geen ruimte meer is om ze uit te delen want die marge is reeds opgesoupeerd. Ofwel valt ze buiten de loonnormwet en laten we de competitiviteit van ons land ten opzichte van de buurlanden verder ontsporen. Uiterst nefast in deze woelige tijden.

Er wordt dus amper een stap vooruit gezet, het blijft intussen wachten op de echte relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant