Skip to main content
  • Nieuws
  • En avant, tous ensemble, pour notre région

En avant, tous ensemble, pour notre région

  • 21/11/2017

Atypisch is het toch wel een beetje. Ik bedoel dan de regiowerking Noord-Frankrijk en Wallonië van uw Kamer van Koophandel. Atypisch, omdat geen enkele andere Kamer er een dergelijke actieve werking op nahoudt. Maar volstrekt noodzakelijk omdat het inzetten op goede relaties met zowel Noord-Frankrijk als Wallonië, onze dichtste buren, zoveel opportuniteiten biedt.

Net daarom wil ik met u enkele van onze speerpunten voor beide regio’s overlopen. Heel wat West-Vlaamse bedrijven doen zaken in NoordFrankrijk en Wallonië. Ook het potentieel aan medewerkers daar is nog altijd erg groot. Wallonië en Noord-Frankrijk kampen nog steeds met een hoge werkloosheidsgraad. En dus ijveren we er als Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen voor dat Noord-Franse en Waalse werkzoekenden nog beter begeleid zouden worden in hun zoektocht naar een job in West-Vlaanderen. Daartoe ondernemen we verschillende acties.

Tijdens onze “Tour de Wallonie” gaan we in dialoog met Waalse politici en beleidsmakers over de interregionale arbeidsmobiliteit tussen Wallonië en West-Vlaanderen. We brengen de bevoegde Vlaamse en Waalse ministers van Werk bij elkaar en sturen erop aan dat de VDAB en le Forem nog nauwer met elkaar zouden samenwerken. Hetzelfde doen we met Franse beleidsmakers en politici om ook daar de problematiek van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit aan te kaarten en concrete oplossingen uit te werken. En dat is niet alles. We zetten ook in op het aantrekken van topstudenten uit de technische universiteiten in de regio Rijsel. Hoe vroeger we hoogopgeleide profielen laten kennismaken met onze regio en bedrijven, hoe meer kans we maken dat ze hier ook na hun studies blijven hangen.

Het streven naar een betere en vlottere mobiliteit tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk is een ander speerpunt. Er is nood aan beter en frequenter openbaar vervoer (bus en trein) tussen de drie regio’s. Een betere bereikbaarheid ook van bedrijventerreinen is absoluut noodzakelijk. Informatie over grensoverschrijdend vervoer moet makkelijker beschikbaar worden gesteld.

Voka West-Vlaanderen heeft het voorzitterschap van EURO 3. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Kamers van Koophandel uit de drie regio’s van de Eurometropool: Voka West-Vlaanderen, Chambre de Commerce et d’Industrie de Grand Lille, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wallonie Picarde en Chambre de Commerce Franco-Belge du Nord de France. Hier worden grote grensoverschrijdende dossiers opgevolgd en besproken. Daarnaast werken we samen met verschillende andere organisaties om grensoverschrijdende dossiers te behartigen en economische netwerken verder uit te bouwen: de Eurometropool, Comité Grand Lille, Transforum, MEDEF, UWE enz.

Tot slot onderzoeken we de mogelijkheid en ijveren we voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein ter hoogte van Callicannes (nabij Poperinge), ter ondersteuning van de economie en de werkgelegenheid in de Westhoek. U ziet het, ook op dit vlak zitten we niet stil. En dan heb ik het nog niet eens gehad over onze lobbyactiviteiten met betrekking tot onder meer de Wet Macron en het project Seine-Schelde. Ook daar houden we meer dan de vinger aan de pols. Kortom, tous ensemble pour notre région!

 

Deze opinie verscheen eerst in het magazine Ondernemers 18 van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder