Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Employee Engagement: het is nu of nooit

Employee Engagement: het is nu of nooit

  • 31/05/2021

Medewerkersbetrokkenheid: iedereen heeft er de mond van vol. Maar waarom is het zo actueel en wat zijn de voordelen ervan? En hoe begint u eraan? U leest het hier.

Employee engagement is hot. U kan er niet naast kijken. Het wordt zelfs een fundamenteel basisprincipe van goede bedrijfsvoering. Overal ter wereld willen bedrijfsleiders het engagement van hun medewerkers verhogen. Uit studies en uit de praktijk blijkt namelijk telkens weer dat bedrijven met een hoog engagement productiever, klantgerichter en succesvoller zijn.

Maar jammer genoeg blijkt minder dan een vijfde van de medewerkers zich emotioneel betrokken te voelen. En zo’n 17% van de medewerkers geeft zelfs aan actief onbetrokken te zijn, met onverschilligheid of zelfs sabotage op de werkvloer tot gevolg. Volgens het onderzoeksbureau Gallup kost dit fenomeen bedrijven wereldwijd miljarden euro’s.

Meer dan happiness

Een jammere zaak, vooral omdat bedrijfsleiders en hr managers employee engagement hoog op de agenda plaatsen. Maar ze slagen er zelden in om de betrokkenheid daadwerkelijk te verhogen. De voornaamste reden hiervoor is omdat betrokkenheid beïnvloed wordt door veel meer factoren dan u op het eerste gezicht zou vermoeden. Door u blind te staren op enkel happiness, jobtevredenheid of welzijn op de werkvloer, riskeert u zich te beperken tot enkele deelaspecten en de bal verkeerd te slaan.

Alles begint met het uitbouwen van een sterke, uitgesproken bedrijfscultuur. Deze cultuur reflecteert wat onzichtbaar, maar duidelijk voelbaar is van zodra u een organisatie binnenstapt. Het druipt bij wijze van spreken van de muren. Het goede nieuws daarbij is dat cultuur maakbaar is en dient geboetseerd te worden. Elke organisatiecultuur kan daarbij worden ingedeeld in een van de vijf maturiteitsniveaus, van silocultuur tot footprint cultuur. Elke maturiteit gaat gepaard met specifieke kenmerken.

12 drijfveren voor engagement

We identificeerden daarnaast 12 drijfveren die een rechtstreekse impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers, gaande van de “purpose” van de organisatie, tot leiderschap, learning en development, diversiteit en inclusie, flexibel werken en zelfs maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om te weten te komen welke drijfveren in uw organisatie het meest relevant zijn, kunt u gebruikmaken van technieken die marketing al sinds jaren gebruikt. Hoog tijd nu om deze technieken ook in te zetten binnen de bedrijfsmuren. Hr en marketing zijn twee disciplines die steeds dichter naar elkaar toegroeien. Beiden gaan over hoe u op de meest doeltreffende manier kan interageren met uw doelgroep.

“What would marketing do?”

Een succesvolle marketeer zal u aanraden om eerst te gaan meten. En zowel de bedrijfscultuur als de drijfveren van engagement kunt u meetbaar maken. Eens u deze gemeten hebt, kunt u deze interactief in kaart brengen. Zo krijgt u op korte termijn een zicht op de aandachtspunten waar u eerst moet op focussen als organisatie. Enkel door deze te meten, kunt u een objectief beeld krijgen van de huidige situatie. Zo niet, riskeert u als leider uit te gaan van uw eigen perceptie en blinde vlekken te krijgen voor wat er gaande is. Zeker met teams die al bijna een jaar van thuis uit werken.

De shift maken

De shift maken van niet-geëngageerd naar geëngageerd is een proces van langere adem. Maar het is ook een bijzonder leerzaam traject. Daarbij keert u eerst terug naar de “Why” van de organisatie en brengt u de unieke troeven van uw cultuur naar boven. En elke organisatie beschikt over die troeven, ongeacht het maturiteitsniveau. Vervolgens kunt u gebruikmaken van een aantal marketing- en communicatietools om deze op een continue manier te laten leven. Daarbij kunt u coaching en leertechnieken inzetten, zoals gamification (inzetten van speltechnieken) en nudging (stapsgewijs gedrag aanpassen). Als u daarbij uw doelgroepen kan segmenteren en behandelen als uw beste klanten, dan komt u hiermee al een eind verder.

Inge Van Belle en Klaus Lommatzsch, auteurs van het boek “Employee Engagement, what else”.

Employee Engagement, what else? (herculeanalliance.be)

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
Proximus
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - obd
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - headoffice
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce