Skip to main content
Map

Eindtermen: terug naar af…

  • 23/06/2022

We waren er zo dicht bij, na meer dan 20 jaar waren er eindelijk nieuwe eindtermen met onder meer extra aandacht voor STEM en digitalisering. Deze gemoderniseerde eindtermen zouden het niveau van ons onderwijs opnieuw aanscherpen. Nu het Grondwettelijk Hof de eindtermen vernietigd heeft, moeten we opnieuw naar af…
 

Sinds dit jaar krijgen de leerlingen van het derde middelbaar les op basis van deze nieuwe doelen voor de tweede graad. En ook voor het vierde middelbaar zijn de voorbereidingen uiteraard al getroffen voor de start in september. De eindtermen voor de eerste graad gingen al in september 2019 in, die staan gelukkig niet ter discussie

De vernietiging van deze nieuwe eindtermen door het Grondwettelijk Hof is een zoveelste klap voor het onderwijs.

Meer dan twee jaar lang werd door zo’n 230 mensen gewerkt in verschillende commissies. Ook de koepels waren daarin vertegenwoordigd. Maar volgens het Katholiek Onderwijs lieten deze nieuwe eindtermen finaal toch te weinig ruimte voor een eigen pedagogisch project. Daarom stapten ze samen met de Federatie van Steinerscholen naar het Grondwettelijk Hof om ze te laten vernietigen.

Ambitieuze eindtermen betekenen in onze ogen niet automatisch dat het onhaalbaar is voor leraren of dat scholen geen eigen accenten kunnen leggen. Het zal dus niet leiden tot een verschraling van het aanbod met ‘onderwijsfabriekjes zonder eigenheid’ of ‘verlammende doelen als dichtgetimmerde deuren’. Integendeel, het is net een opportuniteit voor een school om zich te onderscheiden in de manier waarop ze de eindtermen overbrengt. Het feit dat de andere koepels het wél zagen zitten om hiermee aan de slag te gaan, sterkt ons in deze overtuiging. 

De vernietiging van deze nieuwe eindtermen door het Grondwettelijk Hof is een zoveelste klap voor het onderwijs. Hoewel ze nog 3 jaar van kracht blijven, zijn de gevolgen op de klasvloer moeilijk te overzien op dit moment. Geen stap vooruit, zoals we hadden gehoopt, maar achteruit. Gloednieuw lesmateriaal, waar zo hard aan gewerkt is, moet andermaal herzien worden. Een leraar zou voor minder gedemotiveerd worden. Geen versterkte accenten dus op STEM, hoewel de arbeidsmarkt schreeuwt om goed geschoolde STEM-profielen. Geen modernisering op vlak van digitalisering, hoewel de coronacrisis ons meer dan ooit heeft aangetoond hoe noodzakelijk dit is. 

Kortom, zelfs de vergelijking met de processie van Echternach gaat hier niet op. Dit is één stap vooruit en twee achteruit. Toch moeten we vooruit blijven kijken. We kunnen alleen maar hopen dat er toch een deel van het geleverde werk niet voor niks is geweest. We roepen alle betrokkenen op om terug aan tafel te gaan zitten, maximaal te behouden wat goed is en snel duidelijkheid te scheppen voor de leerkrachten en leerlingen. 

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

imu - vzw - technopolis
imu - vzw - Rode Kruis
imu - vzw - ovam