Skip to main content
  • Nieuws
  • "Efficiënte logistiek? Dat is topsport"

"Efficiënte logistiek? Dat is topsport"

  • 31/08/2021

Om onze positie als prominente logistieke regio te versterken, zijn er nog heel wat efficiëntiewinsten te boeken. Bart Carlens, onderzoekshoofd van het Logistics Intelligence Center aan Hogeschool PXL, weet als geen ander welke richting we uitmoeten om krachtdadig in te spelen op de trends in de sector.

Bart Carlens“Vroeger lag de focus van de logistiek vooral op het laag houden van de voorraad”, weet Bart Carlens. “Met just-in-time leveringen bijvoorbeeld had je weinig ruimte nodig, weinig cash om stock aan te leggen, minder liquidatieproblemen, kleinere verliezen, enzovoort. Dé grote macht lag bij de aankoop. Die dienst kroonde zich tot koning van het bedrijf omdat daar de marge gecreëerd werd. Een nieuwe leverancier uit China? Een ruime volumekorting? Dan was het feest!" 

"Maar: er werd totaal geen rekening gehouden met de logistieke keten waarin de goederen terechtkwamen. Een pallet die slecht was verpakt, een container die maar half was gevuld, een hal die moest worden gehuurd om de aangekochte volumes te stockeren, klimatologische omstandigheden die het transport in de war stuurden… Kortom: er werd van alle kanten geknibbeld aan de marge, waardoor er van de euforische aankoop toch niet zoveel winst meer overbleef. Als er al geen verlies werd gemaakt. Men wist het gewoon niet…”

"De dienst logistiek was vroeger de koning van het bedrijf, maar er werd geen rekening gehouden met de volledige logistieke keten."

Carlens pleit dan ook voor een evolutie waarbij de focus wordt verlegd naar het inperken van de risico’s die de efficiëntie, en dus de bottom line van de onderneming, bedreigen. “Een bedrijf is de facto een supply chain-organisatie, waar diverse clusters een invloed hebben op de core business”, zegt hij. “IT, veiligheid, HR… alle processen werken op elkaar in, wat leidt tot enorme additionele kosten als niet alle aspecten onder de loep worden gehouden."

"Er wordt heel vaak vergeten wat een beslissing in een bepaald departement betekent voor andere collega’s, en bijgevolg voor de totale organisatie. Zeker als het gaat om de logistieke parameters, terwijl net daar ‘laaghangend fruit’ te oogsten valt om de marge op niveau te houden. Een goed voorbeeld is de besparing die vaak op personeel wordt toegepast. De middagpauze wordt bijvoorbeeld met een kwartier ingekort. Maar wat dat oplevert voor het eindresultaat van het bedrijf, is niets in vergelijking met de helft van het machine- en wagenpark dat helemaal stilstaat.”

"Zie goede logistiek als 'laaghangend fruit' waarmee je de marge op niveau kunt houden."

Topsport

Volgens Bart Carlens ligt de oplossing, en dus de terreinwinst die de Limburgse logistieke organisaties kunnen maken, voor de hand. “Het volstaat om mensen te sensibiliseren om breder te kijken in de hele keten”, zegt hij. “Dat zijn geen nieuwkomers, maar bestaande medewerkers die bereid zijn om een andere manier van denken toe te passen. Ze moeten op basis van data, en die zijn er voldoende beschikbaar, de diverse parameters in kaart brengen en permanent nadenken over de efficiëntiewinst die er kan worden geboekt."

Bijvoorbeeld: wat is de exacte beladingsgraad? Wat is de vullingsgraad van mijn voertuigen? Hoeveel procent lege kilometers rijden we? Hoe lang duurt het om een vrachtwagen te laden? "Dat zijn allemaal dingen die je moet weten en waar je actie rond kunt ondernemen. Soms zijn dat kleine dingen, waar je telkens maar een procentje winst mee boekt, maar door de lat telkens hoger te leggen, kan je toch een wereld van verschil maken. Een echte logistieke topper kan je vergelijken met een topsporter. Door permanent alert te zijn en constant te schaven aan elk detail, krijg je een heel impactvol resultaat. De mate waarin een organisatie de mensen hierin meekrijgt, is bepalend om futureproof te zijn.”

"Een echte logistieke topper kan je vergelijken met een topsporter."

Switch

De sleutel om te groeien als logistieke regio, ligt volgens het onderzoekshoofd dus bij de bereidwilligheid van de medewerkers om verandering te omarmen. “Limburg kan voorsprong nemen als het de concurrentie te snel af is door snel te schakelen. Dat bewijzen de Chinezen bijvoorbeeld. Zij zijn constant bezig om op alle vlakken de risico’s te beperken en de details in positieve zin bij te schaven. Zij weten dat wat vandaag goed is, morgen al passé kan zijn. Vandaar dat ze alle opportuniteiten bestuderen en anticiperen op trends en onvoorziene omstandigheden.”

"Wake-up call: laat ons een verantwoordelijke voor de supply chain in elk directiecomité zetten."

Bart Carlens pleit voor een ingrijpende mindswitch. “De wake-up call is nu. Laat ons een verantwoordelijke voor de supply chain in elk directiecomité zetten. Zo til je automatisch de organisatie naar een hoger niveau, want door meer risicobeheersing, meer harmonie in het hele raderwerk, kan je de bottom line sterk beïnvloeden. Als je geen krachten hebt die elkaar tegenwerken, zal je veel minder geld over de balk gooien dat je elders in de organisatie met veel zweet hebt verdiend. En dat is de uitdagende rol die de logistieke managers van morgen moeten spelen.”

 

Artikel uit publicatie