Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Eerste stap richting rationele beroepsprocedures

Eerste stap richting rationele beroepsprocedures

  • 29/04/2021

Vergunningen moeten uit het sukkelstraatje van soms eindeloze procedures. Voka is dan ook tevreden dat er deze week in het Vlaams Parlement een stap is gezet om het betwisten van een vergunning rationeler te maken in de toekomst. 

Voka pleitte er als eerste voor om de zeer ruime beroepsmogelijkheden kritisch te bekijken en burgers te responsabiliseren. Dit laatste door hen onder meer te motiveren om hun opmerkingen in een zo vroeg mogelijk stadium te geven. We zijn niet tegen inspraak, maar dit moet fair en correct gebeuren en mag nooit ten koste gaan van maatschappelijke vooruitgang.

Rem op nieuwe argumenten 

In de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement is deze week een ontwerpdecreet van minister Zuhal Demir goedgekeurd dat alvast een eerste stap zet naar de rationalisering van beroepsmogelijkheden. Zo wordt in de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen de mogelijkheid beperkt om op elk moment met nieuwe argumenten aan te draven

Persoonlijk belang aantonen

Wie beroep aantekent, moet volgens het ontwerpdecreet zijn argument al in een vroeg stadium in procedure op tafel leggen. Doe je dat niet, dan mag je er in een late fase niet meer mee afkomen. Bovendien moet de klager een persoonlijk belang kunnen aantonen en dus kunnen aanvoeren dat hij hier persoonlijk door getroffen wordt. 

Ellenlange beroepsprocedures

Voka is minister Demir erkentelijk voor dit initiatief, waar nu nog de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement zich over moet buigen. Het aantal investeringsdossiers dat in het slop zit door ellenlange beroepsprocedures is legio. Maar het zijn net deze investeringen die een duurzame transformatie op gang kunnen brengen. Door vast te houden aan een status quo kunnen we als samenleving geen stappen vooruit zetten. Noch economisch, noch ecologisch.


 

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM