Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Eerste stap richting rationele beroepsprocedures”

“Eerste stap richting rationele beroepsprocedures”

  • 28/04/2021

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert tevreden op het ontwerpdecreet van de Vlaamse overheid dat het betwisten van een omgevingsvergunning in de toekomst rationeler wil maken. De ondernemersorganisatie pleit al sinds jaar en dag om de zeer ruime beroepsmogelijkheden kritisch te bekijken en burgers te responsabiliseren door hen onder meer te motiveren om hun opmerkingen in een zo vroeg mogelijk stadium te geven. “We hebben investeringen nodig om uit deze crisis te geraken, maar al te veel dossiers verzanden in eindeloze procedures omdat ‘beroepsklagers’ protest aantekenen. We zijn niet tegen inspraak, maar dit moet objectief gebeuren en mag nooit ten koste gaan van maatschappelijke vooruitgang”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Wanneer iemand vandaag niet kan aantonen dat hij of zij schade ondervindt van een bepaalde ingreep, zal die klacht niet automatisch geweigerd worden. Met de voorziene decreetsaanpassing wordt het kunnen aantonen van het eigenbelang wél cruciaal om een omgevingsvergunning te laten vernietigen. Daarnaast wil men onder andere de mogelijkheid beperken om op ieder moment van de bestuurlijke procedure met nieuwe argumenten te komen aandraven. 

Dit is een eerste stap richting de rationalisering van beroepsmogelijkheden. Bert Mons: “Hoog tijd, want de slinger was doorgeslagen. Verschillende organisaties hadden er een sport van gemaakt om tegen ieder ruimtelijk dossier in te gaan. Mede hierdoor staat vandaag de creatie van duizenden West-Vlaamse jobs op de helling.”

Voka West-Vlaanderen is minister Demir erkentelijk voor dit initiatief. “Een moedige, maar broodnodige stap. Het aantal investeringsdossiers dat in het slop zit door ellenlange beroepsprocedures is legio. Maar het zijn net deze investeringen die een duurzame transformatie op gang kunnen brengen. Door vast te houden aan een status quo kunnen we als samenleving geen stappen vooruit zetten. Noch economisch, noch ecologisch”, stelt Bert Mons. “Al blijft er ook nog altijd de federale beroepsprocedure voor de Raad van State. Vlaanderen heeft destijds de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het leven geroepen als een beter alternatief voor de lange procedure voor de Raad van State. Achteraf is gebleken dat er toch nog steeds een cassatieberoep mogelijk is bij de Raad van State.”

De ondernemersorganisatie hoopt dat de Vlaamse regering nu nog een stap verder gaat en samen met de federale regering bekijkt of de procedure zodanig kan hervormd worden dat er maar één beroepsinstantie overblijft. Want ook de beroepsprocedure voor de Raad van State inzake ruimtelijke uitvoeringsplannen is volgens Voka West-Vlaanderen aan een herziening toe: “Heel wat strategische infrastructuurprojecten – denk maar aan de zeesluis in Zeebrugge en het GRUP Brugge – zitten momenteel gekneld door aanslepende procedures voor de Raad van State. Daarom doen we een oproep aan de federale regering om in navolging van de Vlaamse regering een hervorming van de beroepsprocedure voor de Raad van State door te voeren. Het nieuwe voorstel van decreet voor de beroepsprocedures bij omgevingsvergunningen kan hierbij inspirerend werken”, besluit Bert Mons.
 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag