Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Eerste Europese JLABS-incubator opereert vanuit Beerse

Eerste Europese JLABS-incubator opereert vanuit Beerse

  • 05/12/2022

Johnson & Johnson – het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse – is een wereldwijd gezondheidsconcern dat voorop gaat op het gebied van innovatie. Wat onderzoek en ontwikkeling betreft beschikken ze zelf over een enorme expertise, maar het bedrijf weet dat je grote vooruitgang niet alleen kan realiseren. “Daarom investeren we met JLABS in een wereldwijd netwerk van incubatoren dat beloftevolle ondernemingen en ondernemers ondersteunt om belangrijke innovaties sneller bij de patiënt te krijgen”, zegt Tom Aelbrecht, Senior Director Operations bij Johnson & Johnson Innovation en verantwoordelijke voor de JLABS in Europa. “De eerste Europese JLABS in Europa vind je op onze campus in Beerse.”

Johnson & Johnson ademt innovatie. Met tienduizenden medewerkers wereldwijd werken de bedrijven van de groep permanent aan de ontdekking, ontwikkeling, productie en het beschikbaar maken van de nieuwste geneesmiddelen en vaccins. “We investeren zeer veel middelen in onze interne R&D, maar gaan met Johnson & Johnson Innovation ook op zoek naar externe input”, vertelt Tom Aelbrecht.

“Met Johnson & Johnson Innovation werken we zij aan zij met innovators en ondernemers. We helpen hen om dromen te realiseren en bieden ondersteuning. We verlenen hen toegang tot expertise, financiering, educatieve programma’s en faciliteiten. Door een krachtige uitwisseling van ideeën en middelen is ons uiteindelijke doel het leven van mensen over de hele wereld te helpen verbeteren.”

San Diego

Eén van de zaken waar jonge innovatieve life sciences bedrijven vooral behoefte aan hebben is een goede infrastructuur. Daarom groeide JLABS snel uit tot een belangrijke pijler van het Johnson & Johnson Innovation-programma. “Jonge bedrijven hebben wel de goede ideeën en de drive om ze uit te voeren, maar nog niet de middelen om te investeren in goed uitgeruste labo’s en kantoren”, weet Tom Aelbrecht. “Daarom dat we in 2012 de eerste JLABS opgezet hebben in San Diego. Het concept sloeg onmiddellijk aan en intussen zijn er 13 JLABS-sites. 

Tien in de Verenigde Staten, één in Canada, één in China en één in Europa, op onze site in Beerse. In totaal maken wereldwijd al meer dan 850 bedrijven gebruik van de faciliteiten van JLABS. Samen haalden ze sinds ze deel uitmaken van ons netwerk 63 miljard dollar op uit de markt.”
 

Geen verplichtingen

JLABS biedt beginnende ondernemingen een efficiënt en flexibel platform waar ze de ontdekkingen van vandaag kunnen transformeren in de grensverleggende producten van morgen. “Door gebruik te maken van onze faciliteiten kunnen die start-ups al hun middelen investeren in wetenschap”, legt Tom Aelbrecht uit. “Daarnaast krijgen ze ook toegang tot expertise, mentorschap en connecties. Uiteraard zijn er wel een aantal criteria waaraan de deelnemers moeten voldoen. Ten eerste moet het gaan om een transformationele of disruptieve innovatie en ze moeten streven naar een oplossing met marktpotentieel.

Daarnaast moet het bedrijf over een sterk team beschikken en middelen hebben om minstens twaalf maanden te overleven. En een laatste criterium is dat het bedrijf actief moet zijn in een strategisch domein waarin ook J&J actief is. Op die manier kunnen wij optimaal ondersteunen en is de kans op een lange samenwerking ook reëel. In ruil daarvoor sluiten wij een overeenkomst af waaraan geen commerciële voorwaarden verbonden zijn. Het is dus een samenwerkingsmodel zonder verplichtingen, wat betekent dat de wetenschappers/ondernemers de vrijheid hebben hun wetenschap of technologie te ontwikkelen met behoud van hun recht op intellectueel eigendom. Ze zijn dus niet verplicht om een blijvend partnership met Johnson & Johnson af te sluiten.”
 

Vinger aan de pols

De JLABS-incubator in Beerse is opgestart in 2018. Op de Janssen Campus krijgen ondernemers de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen en samen te werken, zowel met elkaar als met specialisten binnen Janssen. “Sinds de opstart in Beerse hebben we 35
Europese start-ups ondersteund”, vertelt Tom Aelbrecht. “Omdat Europa zo’n gefragmenteerde regio is, zijn die niet allemaal fysiek verhuisd naar Beerse.

Daarom bieden we in Europa bedrijven ook de kans om virtueel toe te treden tot JLABS. Concreet betekent dit dat de start-ups die daadwerkelijk verhuizen naar onze campus perfect ingerichte labo’s en kantoren huren. Daarnaast kunnen alle JLABS-partners gebruik
maken van een heel pakket van diensten. Zo krijgt iedere start-up een JPAL toegewezen, dat is een wetenschapper van binnen onze organisatie die ze als een klankbord kunnen gebruiken. Ook krijgen ze toegang tot onze Investors Hub. Dat is een wereldwijde verzameling van investeerders die permanent op zoek zijn naar opportuniteiten. Dankzij deze Investors Hub kunnen we heel gericht aan matchmaking doen. Onze Resource Hub is eveneens een zeer populaire dienst. Dit is een pool van leveranciers in allerlei domeinen – juridisch advies, zakelijk advies, contractwerkers, wetenschappelijke toestellen of consumables – waar onze JLAB’ers aan zeer interessante tarieven een beroep op kunnen doen.

Ten slotte organiseren we heel wat trainingen en netwerkevents die het incubatornetwerk versterken. Tweejaarlijks is er ook een CEO-summit, waarop we alle CEO’s van de over de hele wereld verspreide start-ups verzamelen tijdens een vierdaags event. Tijdens dit event krijgen de CEO’s ook de kans om samen te zitten met het senior leadership van J&J. Want er is geen enkele verplichting om samen in zee te gaan, maar we staan uiteraard wel open voor interessante partnerships, investeringen of acquisities. De JLABS zijn voor ons de ideale manier om de vinger aan de pols te houden bij veelbelovende start-ups. Ze zorgen voor een gezonde wisselwerking tussen onze grote(re) bedrijven en jonge wetenschappelijke ondernemers.”
 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie