Skip to main content

Eén zwaluw maakt de lente niet

  • 14/03/2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde vorige week aan dit jaar 1,5 miljard euro te investeren in mobiliteit. Dat kwam samen met het nieuws over het filerecord in 2017. Goed nieuws dus als het gaat over de toename van de investeringskredieten, maar het werk is nog lang niet af. De meerderheid van de werken betreft namelijk onderhoud. Nodig, maar geen oplossing voor de files. Bovendien halen we nog bijlange niet het investeringsniveau van onze noorderburen.

  • Nooit eerder waren de files in Vlaanderen zo lang.Wegenstructuur in België
  • Er wordt meer dan vroeger geïnvesteerd in infrastructuur, maar nog altijd ruim onvoldoende.
  • De meerderheid van de investeringsuitgaven gaat naar onderhoud, niet naar nieuwe infrastructuur.

In 2017 is de filezwaarte gestegen met 0,6% en de helft van de files staat op slechts twee tracés: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel. De cijfers komen uit het meest recente rapport van het Vlaams Verkeerscentrum (Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2017). Jaar na jaar sneuvelen hier de records, zowel qua ochtend- als avondfiles. De toename van 2017 t.o.v. 2016 is evenwel veel sterker in de regio Antwerpen (respectievelijk +14% en +18%) dan in de regio Brussel (+7% en +3%). Aan de Kennedytunnel richting Nederland, de absolute topper in Vlaanderen qua duurtijd van de files, stond in 2017 maar liefst 10,5 uur file op een gemiddelde werkdag, een toename met 2 uur op 2 jaar tijd. Bovendien rijdt er nergens in Vlaanderen meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse Ring. Oosterweel kan niet snel genoeg gerealiseerd zijn.

Voka vroeg in zijn memorandum 750 miljoen euro extra aan Vlaanderen voor investeringen in infrastructuur. De Vlaamse regering beloofde aan het begin van de legislatuur 500 miljoen euro extra. Indien we de kosten voor Oosterweel (die de regering buiten de begroting wil houden), de overheveling van de FFEU-middelen naar de reguliere begroting, de inkomsten van de kilometerheffing en de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds meerekenen, kunnen we inderdaad besluiten dat er meer dan vroeger geïnvesteerd wordt. Maar als je weet dat Nederland dubbel zoveel investeert in vervoersinfrastructuur in verhouding tot zijn bbp (ca 1,2% versus 0,6%) is het werk nog niet af. De toename van de investeringskredieten moet zich ook volgende legislatuur voortzetten. De NBB verkondigt dezelfde boodschap: “Er is veel te veel bespaard op overheidsinvesteringen, tot een niveau waar we nauwelijks de kapitaalstock in stand kunnen houden.”

“We hebben jarenlang maar net genoeg geïnvesteerd om de waardevermindering van onze infrastructuur te compenseren.”

We hebben jarenlang dus maar net genoeg geïnvesteerd om de waardevermindering van onze infrastructuur te compenseren. Netto kwam er dus niets bij. De 32 grote werven op de snelwegen die de minister zopas aankondigde, gaan ook hoofdzakelijk over onderhoudswerken. Absoluut noodzakelijk, maar daarmee lossen we de files nog niet op. De werven bevatten gelukkig ook een paar quick wins zoals de aanleg van spitsstroken langs de E17 (Zwijnaarde – De Pinte), de E313 (Lummen-Beringen) en de E314 (Herent-Aarschot) en de aanleg van een fietsbrug over de E314 ter hoogte van Gasthuisberg (Leuven).  

Laat ons hopen dat al deze werken vooruitgaan, samen met die andere belangrijke werken aan de Antwerpse en Brusselse Ring. We kunnen ons geen enkele vertraging veroorloven. Het bedrijfsleven snakt naar resultaten en positieve effecten van de maatregelen die worden aangekondigd en her en der genomen. Voka trok al meermaals aan de alarmbel. Elke economische activiteit hangt in één of andere vorm af van infrastructuur. Indien deze ontoereikend is, heeft dat een rechtstreekse impact op de levenskwaliteit van mensen en de groeimogelijkheden van bedrijven. Niets doen is geen optie meer: het moet nu echt eens vooruitgaan – letterlijk en figuurlijk.

Goedele Sannen - Adviseur Logistiek en Mobiliteit - goedele.sannen@voka.be - 0499 80 16 25

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant