Skip to main content
  • Nieuws
  • Een zee aan (business) opportuniteiten, grijp ze!

Een zee aan (business) opportuniteiten, grijp ze!

  • 17/03/2017

Mijn favoriete uitwaaistek. Onze kust. De verantwoordelijken van het Vlaams Instituut voor de Zee beschreven onze Noordzee in het vorige nummer van ons magazine Ondernemers als “de elfde provincie van België”.

Met het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen zullen zij tegen eind 2017 in opdracht van staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer, een toekomstvisie ontwikkelen voor de Noordzee. Het moet een langetermijnvisie worden over hoe die er tegen 2050 moet uitzien en beheerd worden. “De zee is bij uitstek het uitbreidings- en ontwikkelingsgebied voor de economie, zowel voor de traditionele sectoren als voor nieuwe activiteiten”, klinkt het bij het VLIZ. Een visie waar we ons met Voka West-Vlaanderen achter scharen: het economisch potentieel voor onze provincie is enorm. Vandaar dat we de ontwikkeling van die Noordzeevisie 2050 actief mee vorm geven in de 3 thematische werkgroepen die de visie voorbereiden.

 

Parallel met de opmaak van de Noordzeevisie loopt de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan, voor de periode 2020 tot 2026. Dat bepaalt welke activiteiten op zee kunnen worden ontwikkeld. Ook dat proces volgen we op de voet. Eén van de belangrijke issues is: welke richting gaan we uit met windenergie op zee ? Naar verwachting zal in 2022 de oorspronkelijke zone voor offshore-energiewinning en aquacultuur volgebouwd zijn met 2,2 GW. Om geen momentum in installatiecapaciteit te verliezen en te kunnen voldoen aan de steeds dwingender wordende hernieuwbare energiedoelstellingen, bakenen we het best nu al de benodigde extra ruimte af op zee.

 

We hebben de mogelijkheden op zee én de spelers om voluit te gaan voor windenergie op zee. De Belgische bedrijven actief in de offshore-industrie behoren tot de wereldtop en hebben de nodige kennis en technologie om te groeien. Het is een toekomstgerichte, uitdagende en innovatieve industrie. Een betere transformatie naar een kennisgedreven economie kan ik mij niet indenken, zeker als ik rekening hou met de vele verweven initiatieven op vlak van onderzoek, kennis- en informatieverspreiding via universiteiten en hogescholen, Greenbridge, Syntra West, het VLIZ, ILVO, Sirris, FMC, de POM en zo vele andere betrokken partners.

 

Op 29 en 30 maart presenteert het kruim van de Belgische bedrijven zich in Oostende tijdens de Belgian Offshore Days, een initiatief van de Belgian Offshore Cluster waaraan ook Voka West-Vlaanderen zijn medewerking verleent. Smart@sea op 20 april illustreert dan weer de innovatiedrang van de sector, met focus op Internet of Things, Big Data en Industrie 4.0 voor de Blue Growth. Het offshoregebeuren doet immers ook de vraag naar nieuwe diensten ontstaan. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat vragen rond mariene digitalisering. Ook rond havenmonitoring, aquacultuur, kustverdediging,… liggen nog heel wat kansen voor innovatieve bedrijven. Kortom, een zee van (business) opportuniteiten hier in onze West-Vlaamse achtertuin, laat ze ons grijpen!