Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een Voka HC webinar over de huidige stand van zaken, heropstart en relance

Een Voka HC webinar over de huidige stand van zaken, heropstart en relance

  • 23/04/2020

Meer dan 200 ondernemers waren aanwezig op een sessie van Voka Health Community met deze drie interessante gastsprekers: Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka, Piet Vanthemsche, covoorzitter van de ERMG en Kris Sterkens, CEO van Janssen Pharmaceutica. Ondernemers hebben nood aan heldere informatie, dat is wel duidelijk. Onze gastsprekers deelden hun inzichten. Dat het een zeer interessant webinar werd, kunnen we je alvast meegeven.

De economische impact van het coronavirus 

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka licht de macro-economische impact van de crisis toe. De crisis treft de hele wereld. In één maand tijd werden 22 miljoen Amerikanen werkloos. Al moeten we het zo ver niet gaan zoeken. Ook bij ons merken we een grote impact, dat blijkt uit de wekelijkse enquêtes. De terugval van de economie is op de Wereldoorlogen na ongezien. De economische activiteit is met een derde afgenomen waarbij 40 % van de bedrijven de helft van hun inkomsten verliezen. Naar schatting heeft de helft van de zelfstandigen het overbruggingsrecht aangevraagd. 

Een crisis brengt ook veel onzekerheden met zich mee. Hoe het herstel zou verlopen, is daar zeker één van. Onze hoofdeconoom zegt dat we in theorie kunnen uitgaan van een klassiek V-patroon. Vandaag wordt de economie stilgelegd en krijgen we een zware terugval. Van zodra het virus onder controle is, wordt alles weer opgestart en krijgen we een krachtig herstel. Maar we weten allemaal dat dit niet de situatie is die we kunnen verwachten vanaf 3 mei. Er zullen nog een langere tijd maatregelen gelden die een impact zullen hebben op de economie en het virus kan mogelijks terug opflakkeren. 

De maatregelen die hier genomen worden, gelden bovendien niet voor de rest van de wereld. De internationale handel zal dus nog voor een langere tijd verstoord zijn. Bart Van Craeynest: “De impact is voor het grootste deel tijdelijk. Het herstel is krachtig maar onvolledig. Wanneer we teruggaan naar het niveau van voor de crisis is nog onzeker”.

Het is belangrijk om structurele schade te vermijden. In tegenstelling tot bij de Wereldoorlogen is de productiecapaciteit niet verloren gegaan. Ook dankzij de overbruggingsmaatregelen wordt de schade beperkt. Maar het is de vraag of een eventuele blijvende verstoring van de internationale handel, het lagere investeringsniveau en de sanering van overheidsfinanciën hier een impact op hebben. 

“Er zijn veel onzekerheden. Veel dingen die we nu zien, hebben we nog nooit gezien. Het zal aan de hand van trial and error zijn dat we de economie terug op peil moeten krijgen. Een sterk relancebeleid is daarbij cruciaal,” concludeert Bart Van Craeynest.

Stappen richting heropstart én relance 

De Economic Risk Management Group (ERMG) krijgt tijdens deze crisis enkele belangrijke taken toegewezen. Piet Vanthemsche, hun covoorzitter, geeft ons hierover meer informatie.

Volksgezondheid is de eerste prioriteit. Piet Vanthemsche: “We moeten de epidemie afremmen zodat de capaciteit van ons gezondheidssysteem niet overschreden wordt.” Daarnaast ligt de focus op de arbeidsmarkt, fiscale en parafiscale maatregelen, specifieke maatregelen ter ondersteuning van zelfstandigen, het bankenplan, onderwijs en kinderopvang. “Er zijn continu nieuwe maatregelen, wendbaarheid is nodig,” aldus Vanthemsche.

Piet Vanthemsche heeft het over tijdelijke werkloosheid en toont ons enkele cijfers. We zien dat 37 % van de mensen momenteel in een systeem van tijdelijke werkloosheid zit, 32 % van thuis uit werkt en 27 % op de werkplaats actief is. “37 % zit in tijdelijke werkloosheid maar je kan dit ook anders bekijken: 60 % van de mensen werkt vandaag,” concludeert hij. Tijdelijke werkloosheid is volgens de covoorzitter een duur maar een goed systeem. In sommige landen vallen mensen ineens in volledige werkloosheid. Dit is voor ons land een goede stabilisator die op termijn afgebouwd moet worden. 

Natuurlijk zijn we benieuwd naar zijn visie over de heropstart van de economie. Dat is volgens Piet Vanthemsche een aartsmoeilijke oefening, er zijn namelijk heel wat onbekende factoren. Als hij het over de toekomst heeft, benadrukt hij dat we meer dan een jaar zullen werken en leven met het virus: “We hebben geen vaccins en antivirale middelen. We gaan naar een anderhalvemetersamenleving waarbij we moeten nadenken over hoe we culturele evenementen, onderwijs en restaurantbezoeken organiseren. Dit wordt ook de nieuwe norm in het bedrijfsleven. Momenteel wordt er gewerkt aan een Corona toolbox: een set van maatregelen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken.”

Uitdagingen en opportuniteiten in tijden van corona én een blik op de toekomst 

Kris Sterkens, die sinds 1 april CEO werd van Janssens Pharmaceutica, had zich deze ingangsperiode wel anders voorgesteld. In de huidige gezondheidscrisis is de rol van dit bedrijf niet te onderschatten. 

Ze hebben een crisismanagementteam opgericht in elke regio om enerzijds de veiligheid van de medewerkers te garanderen en de businesscontinuïteit te waarborgen. Dit laatste is voor patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen van levensbelang. Het bedrijf wordt evenzeer geconfronteerd met een nieuwe manier van werken. Medewerkers die kunnen, werken van thuis uit. Voor medewerkers die in het labo of in de distributie werken, werden doeltreffende maatregelen genomen. Kris is trots om te zien dat ze nog steeds 100 % operationeel zijn. In Italië, waar het bedrijf gesitueerd is in het epicentrum, is nog geen enkele medewerker geïnfecteerd. 

Anderzijds zet men extra middelen in om een vaccin te ontwikkelen. Kris Sterkens: “Hiervoor kunnen we terugvallen op een zeer brede ervaring in het ontwikkelen van vaccins, zoals bij ebola, het zikavirus, RSV en hiv. Tegen 2021 willen we een miljard vaccins produceren. De productiecapaciteit uitbouwen is wat ons nu te doen staat.” Ook bestaande geneesmiddelen worden in samenwerking met het Rega Instituut getest op een mogelijke reactie op het virus.

Tot slot werd het crisismanagementteam ook in het leven geroepen om de samenleving te ondersteunen. Zo hebben ze een distributielijn opgezet voor de productie van alcoholgel die rechtstreeks geleverd wordt aan ziekenhuizen en dragen ze bij aan de Belgische testcapaciteit op Covid-19. 

De snelheid waarmee het bedrijf in tijden van crisis reageert, is indrukwekkend en de manier waarop het naar de toekomst kijkt, is vooruitstrevend. Kris Sterkens stelt vast dat er een samenwerking nodig is tussen bedrijven en de overheid om soortgelijke pandemieën preventief aan te pakken. Daarnaast stelt hij voor enkele systemen te herevalueren, zoals just-in-time voorraadbeheer en het feit dat vele bedrijven voor heel wat basisproducten afhankelijk zijn van China. We dienen ook een afweging te maken tussen onze privacy en de publieke gezondheid. Kris Sterkens: “In hoeverre zijn we bereid om onze privacy deels op te geven om de pandemie het hoofd te bieden? De stappen die vandaag gezet worden, werden gisteren alvast niet voor mogelijk geacht.”

Never waste a good crisis

De wereld na Covid-19 zal een hele andere wereld zijn. Eentje waarin we veel lessen geleerd hebben uit het verleden. Elke crisis leidt tot belangrijke en permanente wijzigingen en dat is nu niet anders. De vragen die tijdens het webinar gesteld werden, zijn dingen die ons terecht bezighouden: hoe we de economie terug op een goed groeipad krijgen en hoe we omgaan met export, investeringen en inkomenssteun voor gezinnen. Het is hierbij bijvoorbeeld belangrijk om niet zomaar iedereen een cheque te geven maar gerichte inkomenssteun te voorzien.

Deze pandemie heeft gedemonstreerd dat we op lange termijn moet kijken. De combinatie van wetenschap en technologie zal ons in staat stellen om ziektes beter te leren kennen. Maar nu moet de focus liggen op een sterk relancebeleid.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce