Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een visionaire aanpak: zelf water maken

Een visionaire aanpak: zelf water maken

  • 30/06/2021

Een waterman met een visionaire aanpak. Water zal steeds minder vanzelfsprekend worden. Bedrijven moeten instaan voor hun eigen waterbevoorrading. Hans Goossens is een predikant van de toekomst.

Hans Goossens maakt zich zorgen. Vlaanderen is volgens de OESO een van de meest waterschaarse regio’s ter wereld. Hans Goossens (CEO De Watergroep): “Tot nu toe zijn we er goed in geslaagd om onze welvaart op peil te houden. Het water komt nog steeds elke dag uit de kraan. Toch werden we de voorbije jaren herhaaldelijk geconfronteerd met klimatologische omstandigheden waarop ons bevoorradingssysteem niet is voorzien. We komen iedere keer goed weg, maar de extremen worden frequenter én extremer. Als we nu niets doen, komen we vroeg of laat in de problemen.”

Als we nu niets doen, komen we vroeg of laat in de problemen.

Hans Goossens

Klimaatrobuust

De Watergroep is het grootste waterbedrijf van Vlaanderen, met ruim 3,2 miljoen klanten, van Bredene tot in Voeren. De oplossing om onze watervoorziening klimaatrobuuster te maken, kan deels gezocht worden bij die 3,2 miljoen, denkt Hans Goossens: “Het is niet aan mij of aan De Watergroep om te zeggen wat bedrijven of gezinnen moeten doen. Maar het Vlaamse regeerakkoord schept wel het kader waarin private initiatieven zelf drinkbaar water produceren uit regen- of afvalwater.”
 
En dus zet De Watergroep in op bedrijven die de cirkel rond maken door afvalwater te (laten) zuiveren en het opnieuw in te zetten in hun productieproces. Diezelfde technologie maakt hergebruik ook mogelijk bij woonwijken of privéwoningen. 

“De sense of urgency is er en de technologie ook. De bedrijven waarmee we samenwerken kampen geregeld met wateroverschotten. Momenteel bestaat er nog geen kader om dat overtollige water in het net te brengen, maar dat lijkt me slechts een kwestie van tijd. Ook de producenten van sanitaire installaties denken steeds vaker circulair. Wij werken samen met hen aan een ­pilootproject om douchewater in privéwoningen als toilet­water te hergebruiken.”

De toekomstvisie van Hans Goossens is opvallend, want ze komt allerminst de eigen kassa ten goede. “Dat klopt. We zouden kunnen zeggen: we sluiten ons daarvoor af, want met die circulaire ideeën dalen onze inkomsten. Maar we kregen niet de opdracht om ons eigen bedrijf veilig te stellen. Wel om Vlaanderen te voorzien van drinkwater.
Een waterbedrijf is dan niet langer louter een leverancier van water, maar ook een regisseur van private initiatieven. 

Best samen aanpakken

De Vlaamse watersector kan dat het best gezamenlijk aanpakken, denkt Hans Goossens. “Het klinkt misschien contradictorisch, maar hoe meer van die decentrale initiatieven er komen, hoe groter de water­bedrijven de noodzaak tot ­samen­­werking zullen voelen. Met publieke, én met private bedrijven.”

imu - vzw - ovam