Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een versnelling hoger voor werkbaar werk, samen

Een versnelling hoger voor werkbaar werk, samen

  • 13/12/2019

Volgens de recentste werkbaarheidsmonitor van de SERV heeft minder dan 50% van de Vlamingen een werkbare job. Voor de tweede keer op rij dalen de cijfers. De ambitie van 60% werkbaar werk tegen 2020 zal dus niet worden gehaald. Hoewel we het op internationaal vlak nog zeer behoorlijk doen, moeten we deze negatieve trend natuurlijk ernstig nemen.

Om het tij te keren, moeten we niet minder werken, maar moeten we inzetten op meer mensen aan de slag, permanente scholing en een aanpak op maat van de bedrijven. En ook stoppen met onze ondernemers te diaboliseren als de grote boosdoeners en de enige oorzaak van de toegenomen stress en burn-outs. Die laatste zijn heus niet altijd werkgerelateerd, maar hebben te maken met allerlei andere stresserende omgevingen en de combinatie van beide.

Vandaag de dag lijkt het wel alsof een job quasi perfect moet zijn. Maar een niet-werkbare job is niet hetzelfde als een slechte job. Het is wél een knipperlicht dat ons wijst op een probleem. In het bijzonder de toegenomen melding van werkdruk en -stress. Dit signaal mogen we niet negeren. Maar zoals gezegd: het zou de onderzoekers van de SERV sieren mocht men erkennen dat een deel van de verantwoordelijkheid ook elders ligt.

Waar komt de negatieve trend van de voorbije zes jaar vandaan? Een belangrijke verklaring ligt in de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. Sectoren die daar in extreme mate mee te kampen hebben, laten ook systematisch slechtere cijfers zien. Denk aan de zorg of technisch geschoolden in onze industriële sectoren. Er ligt veel werk op de plank, maar er is te weinig volk aan de slag. De vervanging laat op zich wachten, iedereen steekt een tandje bij en de werkdruk gaat omhoog. Het activeringsbeleid dat meer mensen aan het werk wil, komt niets te vroeg en moet snel perspectief bieden op een te krappe en verkrampte arbeidsmarkt.

“Stop met het diaboliseren van onze ondernemers als de enige oorzaak van de toegenomen stress en burn-outs.”

Bert Mons, algemeen directeur

Daarnaast worden de diverse transformaties tastbaar die onze ondernemingen doorlopen. De evolutie naar een meer geconnecteerde en datagedreven economie, een verschuiving van productie naar diensten, naar meer vergroening en verduurzaming, naar een circulaire economie, heeft impact op de jobs van velen. De nood aan vorming, arbeidsmobiliteit en functieflexibiliteit neemt toe. Maar onze arbeidsmarkt laat zich eerder kenmerken als rigide, met een groot gebrek aan leercultuur. Meer gedeelde inspanningen rond leren en permanente vorming vormen de sleutel om een job te kunnen blijven uitoefenen en het hoofd te bieden aan diverse uitdagingen.

Vanuit Voka nemen we tal van initiatieven om bedrijven bewust te maken en reiken we oplossingen aan. We helpen ondernemingen met de aanpassing van hun rekruteringsbeleid. We promoten goede voorbeelden op het vlak van arbeidsorganisatie of autonomie van de werknemers. Maar laat het duidelijk zijn: er bestaat niet 1 silver bullet. Alles kan beter, maar alleen met een aanpak op maat van de ondernemingen. En in het besef dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Dus ook van de kant van de medewerker zelf.

Afsluiten doe ik, beste ondernemers, met u ontspannende en hartverwarmende feestdagen toe te wensen. Dat het feestmaal moge smaken. Dat de rust en het samenzijn met uw partner, het gezin of vrienden u mag verblijden. En natuurlijk geven we elkaar afspraak op onze nieuwjaarsrecepties in januari 2020. Ik kijk er alvast naar uit. En bedankt. Bedankt voor het vertrouwen het voorbije jaar namens ons allemaal hier bij Voka West-Vlaanderen.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag