Overslaan en naar de inhoud gaan

Navigatie

Terug naar het overzicht

Een STEMpact voor 20 Vlaamse scholen en bedrijven

Schoolbord met formules
Schoolbord met formules
Hoofdstukken

Het Vlaamse bedrijfsleven staat wereldwijd aan de top van industrieel ondernemen. Om deze leidende positie te behouden, is hoogwaardig STEM-onderwijs in Vlaanderen essentieel. Daarom streeft Voka ernaar om in het kader van het Excellentiefonds twintig scholen in heel Vlaanderen te ondersteunen met een compleet STEM-traject. Ons hoofddoel? Via samenwerking tussen scholen en bedrijven, het Vlaamse STEM-onderwijs naar nieuwe hoogten brengen.

We lanceerden dit STEM-traject dat is aangepast aan de Vlaamse context voor scholen in de doorstroom, dubbele en arbeidsmarktgerichte finaliteit (het ASO, TSO en BSO zoals we dat vroeger kenden) in heel Vlaanderen via het Excellentiefonds.

20 scholen werden geselecteerd en startten onder begeleiding van Voka met een grondige nulmeting van hun STEM-onderwijs. Bij die nulmeting werden een aantal aspecten onder de loep genomen, zoals leerplan, onderwijsmethode, professionalisering, evaluatie, samenwerking met bedrijven, leiderschap en infrastructuur. Op basis van de feedback tijdens de nulmeting werden de scholen door Voka gematcht aan een peterbedrijf uit de buurt.

Leren van elkaar en van de anderen

Via een drietal lerende netwerken willen we de scholen en de peterbedrijven samen verder laten samenwerken en gezamenlijk een sterker STEM-onderwijs laten uitbouwen. De thema’s van de lerende netwerken werden zorgvuldig gekozen. Het eerste vond plaats eind januari. Er werd onder de professionele begeleiding van iSTEM gefocust op hoe je in team een STEM-project kan ontwikkelen. Het tweede lerend netwerk zal plaatsvinden eind februari. Daarin zal dieper ingegaan worden op professionalisering van (STEM-)leerkrachten. Onder andere Mieke Vermeiren van de Commissie van wijzen zal hiervoor een insteek brengen. Ten slotte zal bij een derde lerend netwerk ingezoomd worden op hoe je een lokaal STEM-ecosysteem tot stand kan brengen voor een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven. Hiervoor zal de best practice van het Neteland uitgebreid voorgesteld worden door professor en burgemeester van Vorselaar Lieven Janssens.

Via een drietal lerende netwerken willen we de scholen en de peterbedrijven samen verder laten samenwerken en gezamenlijk een sterker STEM-onderwijs laten uitbouwen.

STEM

STEMpact award

Na deze inspirerende sessie zullen de scholen samen met de peterbedrijven een actieplan finaliseren om de kwaliteit van hun STEM-onderwijs te verbeteren. Met dat actieplan in de hand, worden scholen aangemoedigd om de 'Voka STEMpact award' in de wacht te slepen. Een jury van STEM- en andere experten zal zich hierover buigen. Op 29 mei vindt de finale plaats in Sint-Niklaas. Dan zullen we weten welke school het meest excellente STEM-onderwijs aanbiedt.

Want door te investeren in hoogwaardig STEM-onderwijs in Vlaanderen, maken we samen het verschil.