Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • In één stap naar een groene bedrijfsvloot

In één stap naar een groene bedrijfsvloot

  • 19/01/2021

“Hoe kan ik mijn bedrijfsvloot futureproof maken?”, dat was de uitgangsvraag van de one-stop-shop-naar een groene bedrijfsvloot. Daarin konden ondernemers in één beweging beroep doen op de expertise van Voka Vlaams-Brabant, SmartHub Vlaams-Brabant, UCLL, Volta en Fleet360. Samen gingen deze partners na of een bedrijf klaar is voor een vergroening van de bedrijfsvloot en hielpen ze hen met de opstart ervan. Volta – expert op vlak van elektrotechniek – en Fleet360 – een adviesbureau voor bedrijfsvloot – maken een balans op.

Tekst: Mathieu Wouters
 

Vanham en Jacobs
Paul Jacobs van Volta (boven) en Bart Vanham van Fleet360

Paul Jacobs, technologiecoördinator bij Volta en Bart Vanham, oprichter van Fleet360, begeleidden een 30-tal ondernemers in de One -stop-shop Groene vloot. Om het juiste advies te bieden, startte elk traject met een audit van het bedrijf, zegt Vanham: “We brengen de huidige vloot en de mobiliteitsprofielen van de werknemers in kaart. Op basis daarvan bepalen we voor wie een overstap naar een elektrische wagen interessant kan zijn en hoeveel die overstap zou kosten.” De rol van Volta, is een advies te formuleren op vlak van de nodige laadinfrastructuur op de bedrijfssite, maar ook bij de werknemers thuis. “Ook daarvoor is een grondige screening nodig”, vult Jacobs aan. “Laadpalen voorzien is één, maar ervoor zorgen dat er voldoende vermogen is om verschillende wagens tegelijk op te laden, vraagt de nodige aandacht.”

Voor(oor)delen

Er bestaan best veel vooroordelen over elektrisch rijden, verklaart Vanham het nut van dit Voka-traject: “Mensen denken dat het duurder is, dat je niet ver genoeg kunt rijden, dat het lang duurt vooraleer je wagen is opgeladen,… Wij presenteren de beslissingsnemers het volledige en vooral juiste plaatje.” Een van de kernboodschappen is dat je naar de total cost of ownership (TCO) van je bedrijfsvloot moet kijken. De prijs van een wagen is meer dan de aankoopprijs. Je moet er de brandstofkost, onderhoud en fiscale impact bij rekenen om een juiste vergelijking te kunnen maken. “Bereken je die TCO correct, blijkt een elektrische wagen vaak even duur of goedkoper, juist omwille van die interessantere ‘nevenaspecten’”, zegt Vanham.

Ook de laadinfrastructuur is voor velen onbekend terrein. “Met wagens op fossiele brandstof was het makkelijk: je voorziet een tankkaart en klaar”, aldus Jacobs. “Met elektrisch rijden is het anders: je moet zelf infrastructuur voorzien en liefst zowel op de bedrijfssite als bij de mensen thuis.” Opvallende vaststelling uit het traject: verschillende bedrijven hadden al een laadpaal staan, maar die kwam er op vraag van klanten en bezoekers en niet voor werknemers.

Het grootste vooroordeel zit echter in het hoofd van de potentiele gebruikers van elektrische wagens: de schrik om onderweg stil te vallen. “We noemen dit range anxiety, of angst voor het rijbereik”, zegt Vanham. “Mensen hebben het idee dat ze elke dag naar Zuid-Frankrijk moeten kunnen rijden terwijl ze gemiddeld niet meer dan 50 kilometer per dag afleggen. Met een moderne elektrische wagen kom je met één volgeladen batterij makkelijk een werkweek toe.” Hieraan gekoppeld is het veelgehoorde argument dat er nog te weinig publieke laadinfrastructuur is om onderweg te laden. Jacobs: “Op zich is dat niet onjuist, maar het mag eigenlijk geen argument zijn. Enerzijds is de overheid bezig aan een inhaalbeweging aangaande het aantal publieke laadpalen. Anderzijds moeten de meeste rijders van een elektrisch voertuig nauwelijks aan een publieke laadpaal gaan staan. Ze kunnen immers thuis of op kantoor laden, waardoor ze ruim voldoende energie hebben voor hun volgende rit(ten) en vaak zelfs met een volle batterij kunnen vertrekken.”

One stop shop

Nabije toekomst

Een 30-tal bedrijven doorliep het Groene vloot-traject en allemaal zijn ze intussen bezig met de elektrificatie van hun wagenpark. Het is niet zo dat het uitsluitend om grote bedrijven gaat, ook kleine kmo’s implementeren succesvol elektrische wagens. Waar de trigger om over te stappen vroeger eerder vanuit corporate social responsability kwam, zijn het de laatste maanden vooral de werknemers zelf die er om vragen. Een evolutie die Vanham en Jacobs toejuichen: “Het potentieel is enorm en bovendien zal de kostprijs alleen nog maar dalen naarmate er meer kennis over is, de techniek evolueert en het aantal producenten van elektrische wagens en laadinfrastructuur groeit.” 

Waar mogen we dan naar uitkijken op korte termijn? Op vlak van laadinfrastructuur is slim- en snelladen de toekomst, zegt Jacobs. “Die energie management systemen laten toe om het beschikbare vermogen, thuis of op kantoor, optimaal te gebruiken zonder dat je bezorgd moet zijn over een eventueel energietekort. Je geeft aan wanneer je een volgeladen wagen wilt, en het systeem zal bepalen wanneer het ideale moment is om te laden.”

Op gebied van de wagens zelf zie je dat het rijbereik van elke nieuwe wagen steeds groter wordt. “Op die manier wordt dat concurrentieel voordeel van wagens op fossiele brandstof steeds kleiner en zullen mensen steeds makkelijker de overstap maken”, besluit Vanham. “Hybride wagens, die nu populair zijn omwille van de gevoelsmatige veiligheid om op de verbrandingsmotor te kunnen terugvallen, zullen zo snel uitdoven. Tenslotte vergroot het aanbod aan e-wagens zienderogen en ontwikkelt de batterijtechnologie zich verder, waardoor de prijs van deze wagens nog zal zakken.”

5 lessen uit One-stop-shop Groene vloot

  1. Kijk naar de total cost of ownership (TCO) van een leasewagen. Dat totale kostenplaatje zorgt ervoor dat je “appelen met appelen” kunt vergelijken. Een leasewagen is immers meer dan enkel de aankoopprijs. Ook brandstofkosten, onderhoud en fiscaliteit hebben een grote impact.
  2. Denk goed na over de laadinfrastructuur. Volstaat je bestaande energiecontract om het nodige vermogen aan te leveren? Ga je zelf voorzien in energie met behulp van zonnepanelen? 
  3. Informeer je personeel. Er bestaan veel vooroordelen over elektrisch rijden: een te klein rijbereik, lang wachten bij het opladen, het idee dat er nog te weinig laadpalen zijn in ons land,… Infosessies kunnen die ongegronde vooroordelen weghalen.
  4. Kies voor slimme laadpalen. Met deze palen kun je bepalen wie voorrang krijgt bij het laden en dus vol vermogen nodig heeft. Bovendien passen deze palen hun vermogen aan aan het totale beschikbare vermogen zodat je nooit een energietekort hebt.
  5. Herteken je car policy als je ook elektrische wagens in de vloot opneemt. Wat met thuisladen? Wat als iemand met thuislaadinfrastructuur het bedrijf verlaat? Hoe stimuleer je het laden op kantoor of thuis en niet onderweg? Tal van aspecten moeten in je wagenbeleid gespecifieerd worden om het gebruik van een elektrische vloot te optimaliseren.

Meer info?

Wil jij ook hulp bij het implementeren van elektrische wagens in je bedrijfsvloot? Neem contact op met onze experte Kristien Depraetere via kristien.depraetere@voka.be

logo's

 

Contactpersoon

Kristien Depraetere

Projectmanager Duurzaam Ondernemen

Proximus

Artikel uit publicatie