Skip to main content
  • Nieuws
  • Een slimmere financiering voor het hoger onderwijs

Een slimmere financiering voor het hoger onderwijs

  • 06/06/2018

Het hoger onderwijs heeft nood aan een nieuw financieringsmodel, zo luidt de boodschap van de recente Voka Paper 'Hoger onderwijs, slimmere financiering'. "We moeten de parameters verschuiven, zodat we de juiste doelstellingen bereiken", zegt Jonas De Raeve, adviseur onderwijs bij Voka. "Maar we hebben vooral ook meer geld per student nodig", meent Eric Vermeylen, secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

Eric Vermeylen en Jonas De Raeve
Eric Vermeylen (VLHORA) en Jonas De Raeve (Voka)

Hoger onderwijs is duur, te duur?

Eric Vermeylen: "Je moet hoger onderwijs zien als een investering: voor de student, de ondernemingen, de regio. En de cijfers zijn ontluisterend. In de OESO gaat gemiddeld 1,6 procent van het bruto binnenlands product naar hoger onderwijs. In Vlaanderen halen we amper 1,3 procent. Dat zegt toch iets over het belang dat er in Vlaanderen nu wordt aan gehecht. Bovendien, sinds de fusiebeweging die het aantal hogescholen heeft herleid tot 16, is de financiering jaarlijks verminderd met 15 tot 20 miljoen euro, zeg maar bijna 20 procent. Dat is niet niets. Terwijl het aantal studenten elk jaar met twee procent toeneemt."

Jonas De Raeve: "Inderdaad, als je de cijfers voor hoger onderwijs globaal bekijkt, dan lopen we achterop. Maar wat publieke financiering betreft staan we internationaal nog altijd aan de top. Dat bedrag neemt jaarlijks toe, ook in deze legislatuur. De uitdaging is vooral: hoe kunnen we ervoor zorgen dat die middelen ze doelmatig mogelijk ingezet worden om de gewenste doelstellingen te bereiken. Wat private financiering betreft is er werk aan de winkel, dat moeten we verder ontginnen."

Wat zijn de 3 prioriteiten?

Jonas De Raeve: Eerst en vooral: meer geld voor de STEM- en bedrijfsgerichte opleidingen, zoals dat al twee keer in het Vlaams regeerakkoord stond. Dat zou toch op korte termijn moeten kunnen gebeuren. Ten tweede, rationalisatie en specialisatie. En ten derde, mikken op levenslang leren."

Eric Vermeylen: "Het hoger onderwijs krijgt vandaag in Vlaanderen 1.500 euro per student, minder dan wat internationaal gangbaar is. Dat moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. Twee, een herziening van de programma's en het portfolio. Studenten bijwinnen en toch financiering verliezen, dat moet stoppen. En drie, werk maken van levenslang leren. Zodat elke student zich realiseert: je bent nooit afgestudeerd."

Lees het volledige interview in de Voka Topics van juni.

Imu Salesforce
IMU Multiburo