Skip to main content
  • Nieuws
  • Een slimme snelweg voor de City of Things

Een slimme snelweg voor de City of Things

  • 21/09/2018

Autonoom rijdende wagens op de Antwerpse ring? Jan Adriaenssens, directeur van Imec-City of Things, is ervan overtuigd dat het kan. Maar zoiets vraagt voor elke wagen een enorme hoeveelheid data: staan er files? Hoe druk is het? Is het niet aangewezen om een alternatieve weg te nemen? Wat is de aangewezen snelheid? Waar zijn er vrije parkeerplaatsen? Voka ging langs bij Adriaenssens voor een verhelderend gesprek.

Jan Adriaenssens
Jan Adriaenssens, directeur Imec-City of Things

City of Things is een miljardenprogramma dat grotendeels gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid. Het kadert in het Europese Concorda-inititatief, een letterwoord dat staat voor 'Connected Corridor for Driving Automation.' Het is een Europees proefproject om in reële verkeerssituaties hybride communicatiesystemen te testen. Ook andere Europese landen - Nederland, Frankrijk, Duitsland, ... - werken mee aan de proeven. Adriaenssens is tevreden over die Europese schaal. "Je hebt straks interoperabiliteit nodig, want je hebt veel grensoverschrijdend verkeer. Maar wij gaan nog iets verder dan wat Concordia wil. We hebben gekozen voor een moeilijk traject, met een verkeerswisselaar en met bochten, en niet alleen een rechte baan. We denken dat dit ons nog meer informatie zal opleveren." 

Jan Adriaenssens: "In de eerste fase ligt de focus vooral op hardware capteren, met sensoren, antennes, 5G en cloudinfrastructuur. Daarna kunnen we echte tests uitvoeren en leren wat werkt en wat niet."

Verkeerslichten

City of Things werkt ook aan andere mobiliteitsprogramma's. Slimme verkeerslichten, bijvoorbeeld. Jan Adriaenssens: "Dat is heel fascinerend. Want een verkeerslicht is eigenlijk niet meer dan een paal met vijf lampen: drie voor de auto's, twee voor de voetgangers. En toch regelen die de dynamiek van de stad. Ze grijpen in op de persoonlijke mobiliteit van voertuigen en voetgangers. Al vele jaren, op eenvoudige wijze. En ze worden nog altijd vrij algemeen aanvaard."

Natuurlijke zorgen verkeerslichten ook wel eens voor ergernis en opmerkingen. "Soms zijn de lichten unfair. Als ze niet goed geregeld zijn, bijvoorbeeld. Een voetganger die te lang voor een rood licht staat zonder dat er auto's langskomen, die beslist toch vaak om de straat over te steken. Als het licht niet slim is, wordt het signaal makkelijker genegeerd."

Verkeerslichten zijn, zegt de directeur van City of Things, een product met enorme smart city-mogelijkheden. "Slimme verkeerslichten kunnen bijvoorbeeld rekening houden met de verkeersstromen of met de weersomstandigheden. Je kan het groene licht langer laten branden als er iemand met een handicap de straat over moet. Je kan ervoor zorgen dat een voetganger de Antwerpse Leien in één groenbeurt kan oversteken - wat nu niet vaak lukt. Enzovoort."

Kan het ook in de praktijk? "Je hebt er geen grote apps voor nodig. Simpele, eenvoudige systemen kunnen de lichten meer fair maken. De complexiteit zit eerder in de aanpak, want er zijn heel wat spelers betrokken partij: de stad, de providers, de verkeerspolitie, de regelgever,.. Er zijn in die zin geen eenvoudige oplossingen voor smart cities. Maar dat is net onze rol: de betrokken partijen bij elkaar brengen."

Het volledige artikel kan je lezen in de 'Voka Tribune - Mobiliteit in de stad van morgen'

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd