Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een schepen voor ondernemen in elke gemeente en stad

Een schepen voor ondernemen in elke gemeente en stad

  • 30/10/2018

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen pleit voor een schepen voor ondernemen in elke West-Vlaamse gemeente en stad. De ondernemersorganisatie wil zo de band tussen de lokale overheden en de ondernemingen nauwer aanhalen. Alle bevoegdheden rond ondernemerschap zoals bijvoorbeeld ondersteuning van start-ups, tewerkstelling en economie in de ruime zin worden dan gebundeld bij één en dezelfde schepen. Het contact tussen ondernemingen en de lokale overheden zal zo een pak efficiënter en effectiever verlopen. 

Versnippering verzwakt slagkracht
“Tijdens de voorbije legislatuur zagen we dat een aantal gemeenten en steden de versnippering in de hand werkten. Zo zagen we dat bepaalde colleges een schepen van industriezones invoerden, los van het algemene economische beleid, dat er nog vaak een opsplitsing was tussen de sociale en de reguliere economie en zo verder. Dit werkt een transparant en efficiënt bestuur niet in de hand”, stelt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

Meer dan lokale economie
We gaan niet voor een schepen van lokale economie. “Voor ons is dat te beperkend. Lokale economie wordt vaak enkel geassocieerd met retail activiteiten binnen een gemeente of stad, terwijl ondernemerschap veel meer inhoudt. “Willen we gemeenten en steden die inzetten op ondernemerschap, ongeacht de activiteit of bedrijfsgrootte, dan hebben we een geïntegreerd en gecoördineerd beleid nodig, aangestuurd door één schepen voor ondernemen”, aldus Bert Mons.

Efficiëntiewinsten door centraal aanspreekpunt
Verder pleit Voka er ook voor om ook binnen de administratie één centraal aanspreekpunt aan te stellen onder de vorm van een ambtenaar voor ondernemen waar ondernemingen met al hun vragen terecht kunnen. Eén duidelijk aanspreekpunt, zowel op politiek als op ambtelijk niveau. Een dergelijk “uniek loket” zal bijdragen tot een betere gemeentelijke of stedelijke dienstverlening aan de ondernemingen. In de grotere steden mag het zelfs iets meer zijn en pleit Voka voor de installatie van een “task force ondernemen”, waarbij een aantal sleutel-ambtenaren teamoverschrijdend samenwerken met het oog op het nog sneller en accurater begeleiden van onder meer investeringsdossiers van ondernemingen.

Samen voor welvaart en welzijn
“Onze ondernemingen staan voor gigantische uitdagingen zoals bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen en het vinden van talent. Lokale overheden kunnen hierin een cruciale rol opnemen, maar daarvoor moeten ondernemingen en de lokale overheden elkaar nog beter kennen zodat ze samen kunnen inzetten op de welvaart en het welzijn van onze regio. Willen we tegen 2025 de regio worden met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa, dan moet elk beleidsniveau zijn verantwoordelijkheid opnemen. Voka reikt hen alvast de hand om hierin maximaal samen te werken”, besluit Mons.

 

 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag