Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Een Plan B is een extra garantie op bedrijfscontinuïteit”

“Een Plan B is een extra garantie op bedrijfscontinuïteit”

  • 27/06/2023

persbericht

80% van de familiale kmo’s uit Limburg heeft geen gedocumenteerd noodplan in het geval van uitzonderlijke omstandigheden. Dat blijkt uit een bevraging van Voka – KvK Limburg bij 100 familiale kmo’s in onze provincie. Bij het plots wegvallen van de bedrijfsleider of eigenaar-ondernemer kan de continuïteit van het bedrijf in het gedrang komen. “Vaak zit alle kennis over de bedrijfsvoering in het hoofd van de bedrijfsleider en verdwijnt deze dus bij een onvoorziene omstandigheid. Het is daarom cruciaal om belangrijke informatie, processen en beslissingsbevoegdheden vast te leggen in een noodplan voor je onderneming. Zo bewaak je de toekomst van je bedrijf en zorg je voor gemoedsrust bij jezelf, je nabestaanden en je medewerkers”, zeggen Johann Leten en Ellen Olislagers, gedelegeerd bestuurder en directeur eigenaars-ondernemers bij Voka – KvK Limburg. 

Bekijk hier de reportage op TV Limburg.

Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een eigenaar-ondernemer door ziekte, een onverwachte aankondiging van pensionering of het plotse overlijden van de bedrijfsleider. Het zijn situaties waarin ondernemingen niet verzeild willen geraken, maar wel op voorbereid moeten zijn. Het is daarom dat Voka – Kamer van Koophandel Limburg 100 familiale kmo’s heeft bevraagd over de aanwezigheid van een gedocumenteerd noodplan binnen een onderneming. In een noodplan worden belangrijke bedrijfsprocessen en cruciale informatie opgeslagen die de continuïteit moeten waarborgen voor medewerkers, bestuurders en erfgenamen. 

“80% van de bevraagden geeft aan nog niet over zo’n gedocumenteerd noodplan te beschikken”, stelt Ellen Olislagers, directeur eigenaar-ondernemers van Voka – KvK Limburg. “Dat is toch wel een opmerkelijk resultaat, gezien het feit dat een noodplan toch een sterke garantie biedt op de continuïteitswaarborging van een onderneming. Deze 80% geeft dus aan dat de zaken ad hoc worden geregeld. Opvallend is ook dat nog geen 30% van de ondervraagde bedrijven extern advies inroept via een Raad van Bestuur of Raad van Advies. Terwijl de meesten wel aangeven dat ze in de verre toekomst hier werk van willen maken, merken we momenteel vooral op dat veel familiale kmo’s in Limburg niet echt voorbereid zijn op het geval van onvoorziene bedrijfsomstandigheden”, concludeert Olislagers.

Extrade International

Een van de 100 bevraagde kmo’s is het Beringse Extrade International. Het familiebedrijf bestaat sinds 2014 en is gespecialiseerd in temperatuurgecontroleerd transport. Oprichter Patrick Hermans heeft zelf bijna 30 jaar ervaring in transport onder geleide temperatuur. Sinds 2019 staat zijn dochter Jade mee aan zijn zijde aan het het hoofd van het bedrijf dat voor 90% actief in de voedingssector. “Op dit moment zijn de aandelen verdeeld tussen mijn ouders (50%) en mezelf (50%)”, zegt Jade Hermans van Extrade International. “Wij beschikken nog niet over een gedocumenteerd noodplan. Ik behaalde wel al mijn vakbekwaamheid zodat de vergunning voor vervoer voor derden niet in het gedrang zal komen mocht er met mijn vader iets gebeuren. De verwachting is dat we zeker operationeel kunnen blijven, de te nemen beslissingen zouden onmiddellijk en volledig bij mij terecht komen. We zijn ons door het traject ‘Het blijft in de familie’ van Voka – KvK Limburg wel bewust geworden dat we hier werk van moeten maken, maar hebben hierin nog geen concrete stappen genomen”, aldus Jade. 

Nieuwe opleiding

Om familiale kmo’s in Limburg bij te staan bij het opstellen van een noodplan of een bedrijfstestament slaan Voka – KvK Limburg en adviesbureau Van Havermaet uit Hasselt de handen in elkaar. Vanaf september organiseren ze samen een specifieke opleiding om familiebedrijven hiermee op weg te helpen. “We zien al te vaak bij ondernemende families dat het thema van de overdracht naar de volgende generatie of andere partij, wordt gemeden en uitgesteld”, zegt Peter Vandeput, Partner bij Van Havermaet. “Dit kan echter grote gevolgen hebben. In het ergste geval kan al het harde werk verloren gaan als de bedrijfsleider overlijdt of arbeidsongeschikt wordt zonder een uitgewerkt noodplan. Daarom moeten tijdig alle opties worden bestudeerd om het vermogen te maximaliseren en de opvolging goed voor te bereiden. In onze specifieke opleiding schetsen we daarom het algemeen kader waarom dit plan zo noodzakelijk is, en geven we de kmo-bedrijfsleider vervolgens alle nodige en nuttige tools om concreet aan de slag te gaan bij het opstellen van dit continuïteitsplan. Op deze manier wordt de toekomst van het bedrijf bewaakt en creëren we gemoedsrust bij medewerkers, bestuurders en erfgenamen”, besluit Vandeput.

Meer info over de opleiding: https://www.voka.be/limburg/opleiding/lab-noodplan

Contactpersonen

Ellen Olislagers

Directeur eigenaars-ondernemers