Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Een open economie talmt niet met handelsakkoorden

Een open economie talmt niet met handelsakkoorden

  • 20/04/2023

België zal enkele tandjes moeten bijsteken op het vlak van internationale handel wil het een goede beurt maken tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Raad volgend jaar.

België steekt de internationale handel al maandenlang stokken in de wielen. Dat gebeurt op een moment dat de EU de slechtste handelsbalans sinds 2002 optekent. In België moet, afhankelijk van de inhoud en de aard van het akkoord, zowat elk parlement - op federaal niveau en op het niveau van de deelstaten - instemmen met een handelsakkoord. Dat kan vertraging veroorzaken, al is de huidige situatie ongezien. Acht handelsakkoorden zijn geblokkeerd omdat België met de voeten sleept. Het gaat onder meer om akkoorden tussen Europa en Centraal-Amerika, Vietnam, Canada en Singapore.

Internationale handelsakkoorden wachten op goedkeuring door een van de vele parlementen van ons land. Ze liggen stof te vergaren in de wachtkamers van onze parlementen. Een handelsverdrag kan pas volledig van kracht worden als het parlement van elke Europese lidstaat ermee akkoord is gegaan.

Als handelsakkoorden uitblijven of niet definitief goedgekeurd worden, missen onze bedrijven kansen en juridische zekerheid. Een handelsakkoord maakt allereerst in- en uitvoeren naar andere delen van de wereld eenvoudiger. Het sloopt barrières en biedt nieuwe kansen op internationale samenwerking. Sinds de inwerkingtreding van het Canadees-Europese handelsakkoord CETA is de Belgische export naar Canada met 61,8 procent gestegen. Het aandeel van België in de invoer van Canada is verdubbeld. Beide cijfers zijn beter dan die voor de EU als geheel.

Het toont aan dat handelsakkoorden werken, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Het hele land heeft er baat bij.

Ook naar Japan steeg onze export enorm in vergelijking met het Europese gemiddelde sinds de inwerkingtreding van een handelsakkoord in 2019. Terwijl de Europese export naar Japan in 2021 met 12,9 procent (7,1 miljard euro) steeg, groeide de Belgische export met 139,8 procent (4,4 miljard euro).

Duurzaamheid
Zolang een handelsakkoord niet goedgekeurd wordt, missen Europa en zijn lidstaten een platform om nauwer samen te werken met hun handelspartners. Niet alleen op politiek en economisch niveau, maar ook op het vlak van duurzaamheid en mensenrechten. Met sterke duurzaamheidshoofdstukken, zoals in het recent afgesloten vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland, boekt de internationale gemeenschap winst op het vlak van duurzaamheid.

Het is ten slotte ook van strategisch belang dat Europa en de lidstaten meer evenwichtige handelsakkoorden sluiten met diverse partnerlanden. Export is goed voor 94 procent van het Belgische bbp. Bovendien hebben we een gegarandeerde aanvoer van kritische grondstoffen uit diverse landen nodig om de duurzame omslag te maken. We mogen niet al onze eieren in hetzelfde mandje leggen, want dat maakt ons kwetsbaar. Dat hebben de afgelopen crisisjaren ons geleerd. Onze economie is voor een zeer groot deel afhankelijk van internationale handel. Voor een open economie als de onze is een diversificatie van onze uit- en invoer broodnodig.

Vorige maand tikte de Europese Commissie België informeel op de vingers voor onze nogal passieve houding. Een stichtend lid van de Europese Unie moet beter doen. België was de voorbije jaren geen voortrekker meer om op Europees niveau de leiding te nemen om nieuwe handelsakkoorden tot de finish te onderhandelen. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd voor een open land als het onze, dat volgend jaar EU-voorzitter wordt, en ook in het licht van onze leidende rol in de Europese geschiedenis.

De Belgische ondernemingen roepen de voorzitters van de parlementen en alle betrokken regeringen op prioriteit te geven aan het internationale en Europese handelsbeleid. Garandeer de goedkeuring van de acht handelsakkoorden die in onze parlementen geblokkeerd zitten. En zet Europees druk om nieuwe ambitieuze en evenwichtige akkoorden te sluiten met Zuid-Amerika, Australië en andere betrouwbare handelspartners.

_____________________________________________________________________________________________

De essentie

De auteurs

Olivier de Wasseige (gedelegeerd bestuurder Union Wallonne des Entreprises - UWE), Volker Klinges (gedelegeerd bestuurder Arbeitgeberverband in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - Aved), Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Vlaams netwerk van ondernemingen - Voka), Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder Verbond van Belgische Ondernemingen - VBO), Olivier Willockx (gedelegeerd bestuurder Brussels Enterprises Commerce and Industry - Beci).

De kwestie

Acht internationale handelsakkoorden wachten in België op goedkeuring door de parlementen.

Het voorstel

De voorzitters van de parlementen en alle betrokken regeringen moeten prioriteit geven aan het internationale en Europese handelsbeleid.

Deze opiniebijdrage verscheen ook in De Tijd.

imu - vzw - Altez