Skip to main content
  • Nieuws
  • Een nieuwe lockdown betekent voor 1 op 4 Vlaamse bedrijven de shutdown

Een nieuwe lockdown betekent voor 1 op 4 Vlaamse bedrijven de shutdown

  • 13/05/2020

De meerderheid van de Vlaamse bedrijven steunt de genomen lockdown-maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar een tweede lockdown is dodelijk voor een kwart van de Vlaamse bedrijven. Daarom moet de aanpak anders bij een tweede corona-golf.

Structurele schade dreigt 

De helft van de Vlaamse ondernemingen is ongerust dat er in de zomer of het najaar een nieuwe lockdown van de economie zou komen. Een kwart van de bevraagde bedrijven geeft aan dat dit voor hen de doodsteek zou betekenen. Bedrijven gebruiken nu immers al hun buffers op en riskeren niet meer bestand zijn tegen de zware gevolgen van een nieuwe lockdown. De Nationale Bank raamt de schade van de lockdown nu al op 180.000 ontslagen bij werknemers en 70.000 faillissementen bij zelfstandigen. Bij een tweede golf besmettingen en lockdown zou het dus nog dramatischer worden, met massale faillissementen en jobverlies als gevolg. 

Van isoleren naar testen en tracen 

Bij een tweede golf besmettingen moeten we het dan ook slimmer en gerichter aanpakken. Een ruime lockdown of isolatiestrategie zoals die van de voorbije weken, waren de enige mogelijkheid bij gebrek aan testen. Maar dat is momenteel niet meer het geval. We beschikken inmiddels over tools die we volop moeten inzetten zodat wie gezond is, kan werken en de economie kan draaien. We moeten daarbij de switch maken van een isolatiefocus naar een testing- en tracingfocus, zodat isolatie meer adequaat wordt ingezet en beperkt wordt tot besmette personen, personen met symptomen of met een heel hoog risico. Isolatie heeft immers een grote impact. Voor bedrijven zou het de doodsteek kunnen betekenen, maar ook voor de gezinnen in kwestie is isolatie een zware opdoffer, zowel sociaal als mentaal. 

“We moeten de switch maken van een isolatiefocus naar een testing- en tracingfocus zodat isolatie meer adequaat wordt ingezet.”

Niko Demeester

Komt het toch tot een tweede golf van besmettingen, dan moeten we dus onze veiligheidsstrategie omkeren: eerst inzetten op telewerk, social distancing en fysieke beschermingsmaatregelen; vervolgens op isolatie van besmette personen en ten slotte op testing van de contacten van die personen om te zien of zij al dan niet ook in isolatie moeten. Pas als deze drie maatregelen niet zouden volstaan, zou men mogen overgaan tot verplichte sluiting van bedrijven en activiteiten. De overheden zullen dan ook moeten voorzien in de nodige beschermingsmiddelen, testcapaciteit en financiële ondersteuning van de bedrijven.  

Zo kunnen we in de toekomst het coronavirus en andere besmettingen lam leggen en niet opnieuw onze bedrijven en medewerkers

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd